Sociální podnik z Pardubic, který zaměstnává lidi s duševní nemocí, získal nový automobil. Národní ústav duševního zdraví připravil několik video-přednášek, které se zabývají duševním zdravím české populace v aktuální situaci koronavirové pandemie. Vychází kniha Normální šílenství plná rozhovorů o mnoha psychických potížích.

Sociální podnik ABC Servis z Pardubic si díky dotaci Pardubického hejtmanství pořídil nový automobil

Sociální podnik ABC Servis Pardubice zaměstnává osoby s hendikepem, zejména lidi s duševní nemocí. Nabízí jim příležitost a smysluplné pracovní uplatnění, a navíc odrazový můstek ke vstupu na otevřený trh práce. Díky dotaci z Pardubického kraje mohl podnik zakoupit nový automobil, čímž posílil své služby, a navíc vytvořil pracovní místo pro člověka se zdravotním postižením na pozici řidiče. ABC Servis nabízí komplexní služby pro firmy, mimo jiné úklidové práce, údržbu, praní, žehlení, ...

 

Další Centrum duševního zdraví vzniklo v Chrudimi

Již druhé Centrum duševního zdraví vzniklo v Pardubickém kraji. Od začátku listopadu existuje takové centrum kromě krajského města také v Chrudimi. Vzniklo proto, aby poskytovalo komplexní zdravotní i sociální pomoc lidem s duševním onemocněním v blízkosti jejich bydliště. Jako sídlo CDZ bylo vybráno dosavadní středisko organizace Péče o duševní zdraví na adrese Městský park 828. Na tomto místě mohou lidé s duševní nemocí využít kromě dosavadních sociálních služeb také zdravotní péči. Služba má omezit potřebu psychiatrických nemocnic, má pomoci zkracovat délku hospitalizace a zmenšovat počet hospitalizovaných. Služby lidem zajišťuje multidisciplinární tým, který je složen z psychiatra, psychologa, zdravotních sester, sociálních pracovníků a peer konzultanta (člověka se zkušeností s duševní nemocí). Spolupráce různých profesí zkvalitňuje poskytovanou péči. Hlavním cílem týmu je zotavení klientů. Měli by posílit své samostatné fungování, začít žít smysluplný život a kvalitně se začlenit do společnosti.

 

Národní ústav duševního zdraví zveřejnil na YouTube přednášky o důležitých tématech

Vědci z Národního ústavu duševního zdraví připravili pro veřejnost tři videopřednášky, které se zabývají duševním zdravím české populace v aktuální situaci koronavirové pandemie. Zájemci si mohou videa zdarma pustit na portálu YouTube. „V souvislosti s pandemií COVID-19 byl v Česku na jaře zaznamenán dvojnásobný nárůst úzkostných onemocnění a až trojnásobný nárůst depresivních onemocnění a rizika sebevražedného jednání,“ uvedl Jan Červenka z NUDZ. Aby zmírnili dopad pandemie na veřejnost, připravili specialisté z ústavu cyklus osvětových videí k nejdůležitějším tématům, které s pandemií souvisí. Lidé se například dozví, jak funguje psychiatrická péče v době nouzového stavu, jaké jsou nejčastější varovné signály rizika spáchání sebevraždy a jaký dopad mají nouzová opatření na duševní zdraví Čechů. Na uvedeném odkazu získají lidé také informaci, jak mohou finančně podpořit edukativní a osvětové aktivity NUDZ.

 

Nová kniha zavede čtenáře do světa duševních nemocí

Nakladatelství HOST vydává knihu Normální šílenství, která zavede čtenáře do světa duševních nemocí prostřednictvím rozhovorů s lidmi s žitou zkušeností a s odborníky, kteří se duševními onemocněními zabývají ve své praxi. Kniha obsahuje na více než pěti stech stranách čtyřiačtyřicet rozhovorů. Vychází v době, kdy se kvůli pandemii ztrojnásobily psychické problémy v české populaci. Milion Čechů je uvrženo do deprese. Kniha vyšla 12. listopadu, ukazuje, že kousek „šílenství“ je v každém z nás a je jen otázkou přístupu společnosti i jednotlivců, jak s tím společně naložíme.

 

Účastníci on-line besedy řešili problematiku duševního zdraví v rámci rodin

YouTube filmaři Studia 27 ve spolupráci s peerským Klubem Mosty a výtvarnou redakcí Česká galerie připravili on line besedu na téma Rodina a duševní zdraví. Hosty byli Veronika Kubrichtová, ředitelka a zakladatelka organizace Úsměv mámy a Pavel Rataj, psycholog, párový terapeut a vztahový vizionář. Zájemci naleznou besedu na webu Studia 27.

 

Tým včasné intervence nabízí pomoc lidem, kteří v souvislosti s pandemií zažívají psychické potíže

Projekt VIZDOM je zaměřen na zlepšení kvality života lidí v rané fázi závažných duševních onemocnění. Aktuálně nabízí pomoc lidem, kteří v souvislosti s pandemií COVID-19 zažívají stres, strach, úzkost a další nepříjemné pocity a myšlenky. Pomoc je bezplatná, zájemci naleznou další informace na webu www.vizdom.cz.

 

Bohnická psychiatrická nemocnice přijímá nové klienty do ambulance ergoterapie

Lidé, kteří potřebují rehabilitaci horních končetin, trénink kognitivních funkcí a nácvik všedních denních činností, mohou využít ergoterapii v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Do této ambulantní služby přijímají pacienty všech věkových skupin. Více informací uvádí Bohnická nemocnice na svém webu.

 

Rada vlády pro duševní zdraví navrhla soubor opatření, které zlepší psychickou kondici české populace

Dne 4. listopadu se na Úřadu vlády uskutečnilo mimořádné zasedání Rady vlády pro duševní zdraví. Účastníci se zabývali dopady epidemie covid-19 na duševní zdraví obyvatel České republiky. Rozhodli se realizovat informační a podpůrnou kampaň, posílit krizovou pomoc a zajistit dostupnou psychosociální podporu lidem, kteří ji potřebují. Navrhovaná kampaň bude obsahovat informace k sebepéči, čtenáři se dozví, jak rozpoznat příznaky nemoci, zjistí, jak se dostat k psychiatrické intervenci. V rámci kampaně se lidé také dozví, na jakých telefonických číslech získají laickou i profesionální podporu, pomoc a léčbu. „Chtěl bych všem, kteří to můžou potřebovat, připomenout, že funguje linka první psychické pomoci pod linkou 1221, která slouží i jako pomoc pro lidi s psychickými problémy spojenými s dopady epidemie koronaviru,“ uvedl premiér Andrej Babiš, který se akce také zúčastnil.

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS