Fotografie: Wiki commons

Housing First!, v češtině Bydlení především!, je názvem progresivního přístupu v oblasti sociálního bydlení. Pomáhá (nejen) lidem s duševním onemocněním, kteří jsou ohroženi bezdomovectvím. Pomalu se uplatňuje v zahraničí i u nás. Do povědomí českých odborníků se ho snaží prosadit organizace Fokus Praha, která na konec letošního roku připravuje kurz o využití konceptu v rámci klasického chráněného bydlení. Počet posluchačů je omezený.

V čem spočívá zmíněný koncept? Jak vyplývá z názvu, sociální pracovníci usilují při péči o klienty, aby bylo dodržováno jejich základní lidské právo na bydlení. Teprve poté s uživateli služby pracují dále, nabízí aktivní podporu bez donucení. Kladou důraz na kvalitu života klientů, pomáhají jim dosáhnout zdraví, spokojenosti a plnohodnotného zapojení do společnosti. Bydlení především! pomáhá uživatelům získat kontrolu nad vlastním životem, aby si sami mohli určovat další priority pro rozvoj své osobnosti. Podpora klientů ze strany sociálních služeb je v rámci Bydlení především! individuální, pomáhá jim rozvíjet vlastní silné stránky.

Fotografie: www.charitafm.cz

Jsem novým pracovníkem Charity Frýdek-Místek. Zvládl jsem svou duševní nemoc, a proto můžu jako peer konzultant pomáhat lidem s podobnými zkušenostmi. V článku() , který původně vyšel na webu www.charitafm.cz, jsem popsal svou novou roli.

Jmenuji se Petr Salamon, první ataku duševní nemoci jsem zažil ve třiadvaceti letech v roce 2010. Později se má nemoc projevila jednou za dva roky. Následně jsem se naučil starat o vlastní duševní zdraví, a proto teď počítám už šestý rok bez ataky. Také se mi daří žít smysluplným, naplněným a kvalitním životem i přes překážky, které mi nemoc klade. Jinými slovy jsem dosáhl takzvaného zotavení. I proto jsem se mohl stát peer konzultantem v Charitě Frýdek-Místek.

Lidé, jejichž blízcí trpí duševní nemocí. Sociální pracovníci nebo zdravotníci, kteří hledají dodatečnou pomoc pro své pacienty a klienty. Osoby s psychiatrickou diagnózou, které hledají další služby pro zlepšení svého stavu. Takoví i další lidé mohou získat důležité informace na adrese https://psychoportal.cz/. Psychoportál poskytuje informace odborníkům a lidem s duševními potížemi. Týká se ovšem výhradně Prahy a blízkého okolí.

Experti z oblasti péče o duševní zdraví vytvořili web ze dvou důvodů. V průběhu mnoha let práce v oboru zjistili, že léčba psychiatrických diagnóz může být úspěšná, pokud pacienti získají včas informace ohledně svého problému a dostanou se ke kvalitním informacím o tom, co pro sebe mohou dělat a kde naleznou další pomoc. Tvůrci portálu si také uvědomili veliký význam spolupráce zdravotníků a sociálních pracovníků.

Aktuálně seniory trápí strach z pandemie, pocit velké frustrace a také izolace od nejbližších. To je přivádí k otázce, jestli má smysl dál žít. Proto Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) vydal spolu s dalšími institucemi leták plný rad, jak se sebevražednými myšlenkami u dříve narozených pracovat.

Leták, na kterém kromě NUDZ pracovaly také organizace zaměřené na péči o seniory jako Elpida nebo ŽIVOT 90, obsahuje také důležité kontakty, na které se lidé ve starším věku mohou obrátit.

Organizace Eset help má množství aktivit na pomoc lidem s bolavou duší. Jednou z nich je anonymní on-line poradna, v rámci které odborníci poskytují informace ohledně péče o duševní zdraví. „V případě psychických obtíží Vám odborník přímo poskytne radu a je-li to třeba, doporučí další odbornou péči,“ napsali lidé z Eset helpu.

Dotaz je možné poslat skrze webový formulář, do kterého je třeba vložit také e-mailový kontakt odesílatele. Odborníci zpravidla odpoví do sedmi pracovních dnů. Obracet se na experty organizace mohou všichni lidé, kteří zažívají psychickou nepohodu a pozorují psychické obtíže, případně blízcí těchto lidí.

1. července dorazila reforma psychiatrické péče i do podhůří Beskyd. Ve Frýdku-Místku bylo otevřeno nové Beskydské centrum duševního zdraví (BCDZ). Služba pomáhá lidem s duševním onemocněním, kteří mohou využívat odborné pomoci pracovníků přímo v centru, nebo mohou odborníky ze střediska přivítat ve svém domácím prostředí.

Národní ústav duševního zdraví pořádal ve svém sídle v Klecanech koncerty komorní hudby. Tuto aktivitu musel v době koronavirové pandemie přerušit. V květnu, když se situace uklidnila, navázal koncertem Emila Viklického (klavír) a Petra Dvorského (kontrabas), kteří zahráli hudbu různých žánrů, například jazz či lidovou muziku. Příznivce kvalitní hudby zve ředitel ústavu Cyril Höschl na další koncert v září, na houslový recitál Jana Mráčka (housle) a Lukáše Klánského (klavír).

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS