Ilustrace: Pixabay.com

Lidé z pražské služby Následná péče Dobroduš - Diakonie Českobratrské církve evangeliké - SKP v Praze.se v rámci péče o lidi s duševní poruchou pustili do nového projektu. Pro program 1 plus 1 shání dobrovolníky, kteří se budou pravidelně setkávat s klienty sdružení a trávit s nimi svůj čas. Jeden dobrovolník bude pomáhat vždy jednomu klientovi.

V rámci tohoto programu se dobrovolník pravidelně setkává s klientem Dobroduše a tráví s ním volný čas. Dobrovolník je pro klienta podporou, zprostředkovává mu nové zážitky, témata a kontakt s běžným prostředím,“ uvedli pracovníci organizace. Dobrovolník nemusí mít zkušenosti či vzdělání v oboru sociální práce, protože neposkytuje odbornou péči. Důležité je, aby měl zájem pomáhat. Dobroduš je připravena ho také vyškolit.

Od roku 2018 se v Ústí nad Orlicí potkávali klienti organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) spolu se sociálními pracovníky, aby se vydali na cestu zotavení. V únoru proběhlo jejich poslední setkání, ale proces známý také jako recovery, díky kterému lidé s psychickými potížemi začnou žít plnohodnotný život i přes omezení způsobená nemocí, pracovníky organizace dlouhodobě zajímá. Snaží se své klienty doprovodit na této cestě, na různých pobočkách spolku a různými způsoby.

Jednou z cest k úspěšnému zotavení jsou kurzy vaření nebo pečení, které probíhají v několika lokálních pobočkách organizace. Je to jedna z nejoblíbenějších aktivit spolku, protože je zábavná a přináší radost z dobře vykonané práce i z dobrého jídla. Účastníci se naučí mnohé: „Během setkávání se klienti učí hospodařit s penězi, pracovat se surovinami, nakupovat a samozřejmě vařit,“ a díky novým dovednostem mohou směřovat k více samostatnému životu.

Fotografie: Čistá duše

Iniciativa Čistá duše působí v Česku již deset let a již sedm let organizuje sbírku Udělej krok, díky které mohou lidé s bolavou duší uskutečnit svůj životní sen. Díky získaným finančním prostředkům si mohou proplatit důležitý krok, který je posune v pracovní či osobní rovině dál a zlepší tak jejich životní situaci.

 

Čistá duše vybrala za sedm let existence kampaně Udělej krok přes tři sta padesát tisíc korun od drobných dárců a ty poskytla třiceti lidem například na kurzy angličtiny, realizaci webových stránek o podnikání, lekce autoškoly, či pořádání vlastních kurzů. „Mladý muž si díky kampani „Udělej krok“ prošel kurzem pro trenéry fitness a teď už přes tři roky vede tréninky pro další lidi s duševní nemocí pod křídly organizace Bona,“ uvedla Václava Parkánová, která se v projektovém týmu stará mimo jiné o propagaci kampaně. Charitativní projekt usiluje o to, aby lidé, kteří se potýkají se schizofrenií nebo s jinými duševními nemocemi, mohli prožít kvalitní život.

Fotografie: Facebook Péče o duševní zdraví

Zhruba před devíti měsíci založili klienti a pracovníci východočeské organizace Péče o duševní zdraví (PDZ), konkrétně její jičínské pobočky, vycházkový klub. Pravidelně v pátek se společně procházejí okolím města.

Klienti a pracovníci PDZ chtěli společně vytvořit bezpečný prostor pro setkávání v covidové době, klienti totiž vzájemný kontakt velice postrádali. Kvůli lockdownu se někteří lidé s duševní nemocí přestali hýbat, kamkoliv chodit, přibírali na váze a sociální pracovníci se začali obávat o jejich zdraví.

Zdroj fotografie: http://www.pdz.cz

Východočeský spolek Péče o duševní zdraví trvale rozšiřuje své služby poskytované lidem s duševní nemocí, v posledních letech vybudoval tři Centra duševního zdraví (CDZ). V nových službách našlo uplatnění několik zdravotních i sociálních pracovníků. V Chrudimi funguje CDZ již rok, v Pardubicích bylo centrum otevřeno na začátku roku 2019. Pardubické CDZ bylo letos na podzim rozšířeno o novou službu – denní centrum, kde mohou klienti smysluplně trávit čas.

O chrudimském CDZ pracovníci organizace napsali: „Zájem o služby CDZ roste, podařilo se nám navázat dobrou spolupráci také s okolními obcemi a úřady.“ Ve službě probíhá například trénink metakognitivních funkcí, který pomáhá klientům uvědomit si chyby ve vlastním vnímání a myšlení a naučit se s nimi pracovat. Tyto i mnohé další aktivity mohou klienti kdykoli navštívit a přidat se do skupin podle svého zájmu.

Zdroj fotofrafie: Wikimedia commons

Green doors již dlouho poskytuje lidem s psychickými potížemi sociální služby, díky kterým mohou najít práci. Nově nesou tyto služby název „Cesta do práce“. Pracovníci změnili jméno po desíti letech, mimo jiné proto, aby bylo jednodušší na zapamatování.

Podobně jako se vypravujeme na cestu do práce z domu, kdy si potřebujeme vzít boty, bundu, svačinu, tak my pomáháme nejen v procesu hledání zaměstnání, ale pomáháme lidem se zkušeností s duševním onemocněním celkově se připravit na cestu k práci, aby například zvládli pohovor či zaučování a práci si udrželi,“ napsali pracovníci organizace Green doors.

Václava Parkanová je již dlouho členkou organizace Čistá duše, která pomáhá lidem s duševní nemocí uskutečnit důležité životní kroky. Václava o sobě napsala: „K Čisté duši jsem se dostala v roce 2013, na začátku druhého ročníku. Od té doby zajišťuji jak chod projektu, tak i jeho PR. Propagací se zabývám i v dalších organizacích a firmách, se kterými spolupracuji, ať už se jejich činnost týká obnovy opomíjených památek, kulturních či sociálních projektů nebo IT.“ Přečtěte si rozhovor s touto zajímavou osobností o tom, jak konkrétně pomáhá lidem s bolavou duší.

Můžete čtenářům popsat, co dělá Vaše iniciativa Čistá duše?

Už šestým rokem realizujeme kampaň Udělej krok. Vždy vybereme čtyři lidi, kteří mají duševní onemocnění a chtějí se v životě někam posunout, splnit si třeba nějaký sen, díky kterému se zlepší jejich život, a to jak v pracovní tak i osobní (třeba umělecké) rovině. Pomocí našeho webu a Facebooku pak sdílíme s veřejností jejich příběh a vysněný krok. Ve spřátelených kavárnách a pekárnách (Antonínovo pekařství, Café Jericho, Café Na půl cesty, Mlsná kavka, Klub V. Kolona) vybíráme peníze na realizaci těchto projektů prostřednictvím prodeje Smysluplné kávy nebo Smysluplných preclíků. Takto koncipovaná kampaň probíhá většinou od června do září.

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS