První týden v květnu jsme spolu s účastníky peer-lektorského projektu Vysoké školy v Jihlavě navštívili Bergen na jihu Norska. V loňském článku jsem se věnoval obecné charakteristice péče o duševní zdraví v tomto pokrokovém městě, nyní bych rád představil několik projektů, které jsme navštívili. Lidé s duševní nemocí mají ve městě množství velmi pestrých možností, jak se realizovat. Jaké služby jsme například viděli?

Dům Amalie Skram

Naše první návštěva směřovala do kreativního centra pro lidi s bolavou duší. Dochází do něj velké množství tvůrčích lidí v poměru k počtu zaměstnanců, kteří se jim věnují. Pracuje v něm minimum sociálních pracovníků, uplatnění v něm ale našli profesionální umělci různých oborů, jako je například výtvarné umění, práce se dřevem nebo hudba.

Dům Amalie Skram je nízkoprahový, může ho navštěvovat široká škála potřebných, kterých se ale nikdo neptá na diagnózu. Mohou si sami vybrat, zda budou v centru pobývat každý den mnoho hodin, nebo příjdou párkrát za měsíc na pár minut. Lidé s bolavou duší se tady mohou potkávat a společně tvořit. Jedním z cílů zařízení je, aby svým členům pomohli na cestě k zotavení prostřednictvím kreativního vyjádření. Sami si mohou vybrat, co budou dělat, nikdo je ke konkrétním aktivitám nenutí. Pracovníci se také snaží podporovat jejich silné stránky.

Do centra nyní dochází až dvě stě lidí se zkušeností s psychickými potížemi. Společně se podílejí na chodu centra, na chodu komunity. Když odvedou dohodnutou práci, pomůžou například s úklidem nebo s chystáním jídla pro ostatní, získají stravenky, kterými mohou zaplatit za oběd v poledne nebo za večeři na konci dne, případně i za jiné služby. Otevírací dobu mají každý den pravidelnou, ale v případě domluvy mohou členové trávit v domě čas i jindy. Také spolu slaví Vánoce a jiné svátky. 

 

Projekt Umění, kultura a duševní zdraví

Ve stejný den jsme si také poslechli přednášku o projektu Umění, kultura a duševní zdraví. V jeho rámci spolupracují profesionální umělci s lidmi, kteří trpí psychickými potížemi. Cílem je, aby se postižení cítili dobře, aby se mohli vyjádřit, aby měli pocit, že patří do společnosti a byli do ní zapojeni. Mohou se zapojit do umělecké tvorby, mohou ji prezentovat. 

Společnými aktivitami účastníků jsou třeba kulturní akce pro veřejnost nebo webová galerie. Jednou z aktivit v rámci projektu je také vydávání sbírek poezie i básní autorů s bolavou duší, mohli jsme si jich několik vzít. Pracovníci projektu se tak snaží oslabovat předsudky veřejnosti vůči lidem s duševní poruchou.

Obecně se dá říci, že projekt má dva cíle. Za prvé změna pohledu veřejnosti na lidi s psychickými potížemi, a za druhé aby oni vnímali lépe sami sebe. Manažeři projektu se snaží využívat jejich zájmy, brát je v rámci spolupráce vážně, nabídnout jim zajímavé příležitosti k projevování kreativity. 

 

ALF

ALF je služba, která pečuje o jednu konkrétní dimenzi života lidí s duševní nemocí. Poskytuje komplexní podporu v rámci zajištění pracovního uplatnění, které také vede k větší finanční jistotě. Nepřistupuje ke svým členům či klientům jako k operátorům výrobní linky, snaží se respektovat jejich jedinečnost. Poskytuje individuální trénink a vede členy k tomu, aby zlepšovali své schopnosti a sociální kompetence.

Zájemcům s duševní poruchou poskytují lidé z ALF mnoho různých služeb. Dříve organizace vydávala vlastní časopis, který prodávali lidé s duševní nemocí na ulicích a mohli si ponechat část z výdělku. Lidé využívající služeb organizace se také starají o provoz hotelu nebo pracují jako řidiči. V budově, kde sídlí ústředí ALF, jsou v nižších patrech také různé chráněné dílny, třeba šicí dílna. Členové organizace do nich dochází ve dnech, kdy se cítí dobře. Když se zrovna dobře necítí, nemusí přijít a nic se neděje.

Organizace pomáhá svým členům, kteří se úspěšně zotavují, při hledání pracovních míst na otevřeném trhu práce. Případně jim poskytuje podporu při prvních dnech v novém zaměstnání.  Odborníci ALFu pomáhají a radí i běžným firmám, které se rozhodnou zaměstnat člověka s duševní poruchou.

 

Oddělení pro péči o duševní zdraví 

Jednou ze součástí Bergenské radnice je oddělení pro péči o duševní zdraví. Pracuje v něm široká škála profesí – zdravotníci, sociální pracovníci, peer konzultanti, kteří mají svůj příběh s duševní nemocí a s jeho využitím pomáhají ostatním.

Pracovníci se věnují klientům v terénu i ve svém sídle a poskytují velice komplexní podporu. Potřebným s duševní poruchou pomáhají při jednání s úřady a snaží se jim pomoci, aby měli kontrolu nad svým životem ve všech oblastech. Řeší mnoho každodenních problémů a potřeb - pomáhají jim například při zařizování vlastního bydlení, při problémech s péčí o domácnost.  

Ve svém sídle poskytují lidem s duševní poruchou mnoho příležitostí. Lidé se tam potkávají, budují si vztahy, pracovníci oddělení se své klienty snaží zapojit do společnosti. Mohou se tam vysprchovat, mohou využít prostory pro relaxaci. Oddělení disponuje také prostory pro pracovní terapii. Stejně jako jinde je tam také dobře vybavená hudební zkušebna. 

Lidé z oddělení rozlišují mezi tím, co členové zvládnou, a tím, co nezvládnou sami, a pomáhají jim pouze ve druhé zmíněné oblasti. Pomáhají členům jen tak dlouho, dokud oni mají o službu zájem. Oddělení je úspěšné, pomohlo mnoha lidem navrátit se do běžného společenského života. 

 

Jedno ze čtyř center pro uživatele drog

Do příjemného zařízení pro bergenské závislé na drogách jsme přišli v době oběda, ochutnali jsme výbornou arašídovou polévku, přitom jsme si mohli povídat s klienty, neboli členy služby. Ti získávají širokou podporu při řešení svých problémů, například s bydlením nebo s prací. Pracovníci centra se snaží propojit členy s jinými sociálními službami a se zdravotnickým systémem.

Každé ze čtyř center pro lidi závislé na návykových látkách je určeno různým lidem podle stupně závažnosti. Je to tak i proto, aby lidé v těžší situaci nestrhávali ostatní. My jsme navštívili to s následnou či mírnější péčí, ve kterém se snažili dosáhnout co největšího zotavení pomocí široké nabídky aktivit, ke kterým patřila například jóga, fitness…

Ve službě pracují lidé různých profesí. Vedení se snaží zaměstnávat lidi s různými zálibami a pracovními preferencemi, aby si každý člen mohl najít někoho, kdo mu bude blízký. Veřejně prospěšné práce v něm mohou vykonávat pachatelé méně závažné kriminální činnosti.

Autor navštívil Bergen spolu s dalšími účastníky projektu „Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví“, který je financován z prostředků Fondů EHP 2014-2021 (program Vzdělávání).

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS