Odborníci

Univerzita Palackého v Olomouci (konkrétně její teologická fakulta) pracuje od loňského roku na projektu, který má pomoci školám a pedagogům vyřešit situace spojené s nestandardním chováním žáků. Jeho součástí je také výzkum, který má přinést hlubší porozumění zkušenostem, které mají blízcí příbuzní dítěte s bolavou duší.

Pracovníci projektu nabízejí spolupráci přímo školám, ve kterých se žáci s psychickými potížemi mohou nacházet. Podporu pedagogům i žákům zajišťuje tým , který tvoří odborníci různých profesí (například psycholog, psychiatr, speciální pedagog nebo sociální pracovník).

Zdroj ilustrace: www.pixabay.com

Česká republika byla v minulosti kritizována Evropským soudem pro lidská práva za poměrně časté využívání omezovacích prostředků. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví chce problém řešit ve spolupráci s šesti psychiatrickými nemocnicemi a odděleními v rámci projektu Vzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv. Nová aktivita má vést k posílení pocitů podpory a bezpečí, které zažívají pacienti během psychiatrické léčby.

Z výzkumu, který jsme realizovali ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, vyplynulo, že pacienti vnímají omezování a systémy pravidel a zvyklostí na odděleních značně negativně. Také jsme zjistili, že je velmi málo rozšířené vzdělávání pracovníků například v deeskalačních technikách nebo o alternativních strategiích, jak používání omezovacích prostředků předcházet,“ uvedl Pavel Říčan, ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.

Fotografie: Pixabay.com

Letos v dubnu oslavila opavská pomáhající organizace ANIMA VIVA z.s. výročí dvaceti let od svého založení, vznikla 29. dubna 2002. U zrodu spolku stáli blízcí osob s duševním onemocněním, zejména rodiče a pečovatelé. Od roku 2003 nabízí spolek sociální poradenství. Jeho sociální poradna zpočátku fungovala v podkrovní místnosti oddělení číslo třináct psychiatrické léčebny v Opavě, dnes se nachází v areálu Franciscanea (bývalý klášter), kde mají snadný přístup k pomocné ruce pacienti Psychiatrické nemocnice a Slezské nemocnice v Opavě a navíc i klienti přilehlých psychiatrických ambulancí. Poradna spolupracuje také s nedalekým Centrem duševního zdraví na Olomoucké ulici. Sociální poradna ANIMA VIVA je od svého prvopočátku jedinou poradnou na území Opavy, která se úzce zaměřuje na potřeby osob s duševním onemocněním. Jak se poradně daří jsem se ptal vedoucí Petry Tesařové a jejích dvou sympatických kolegyň - sociálních pracovnic Evy a Gabky.

Fotografie: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Pracovníci pražského Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví v posledních dvou letech (2020-2022) realizovali projekt Rozvoj psychosociální rehabilitace podle modelu CARe, který měl za cíl zlepšit kvalitu služeb několika mimopražských poskytovatelů péče o lidi s duševní nemocí. Účastníci se mohli do hloubky a do detailu seznámit s modelem CARe, který pomáhá lidem se zdravotním omezením dosahovat cílů v duchu konceptu zotavení. Protože projekt skončil v závěru první čtvrtiny letošního roku, prožili jeho účastníci v březnu a dubnu důležité okamžiky.

Lidé zapojení do projektu na závěr zhodnotili svou práci slovy: „Je to radost, když se věci podaří a naplní se představy a vize, které jste si na začátku úvah o projektu vytvořili. A co teprve, když to, co zažijete, předčí vaše očekávání? A přesně to se nám stalo!“ Úspěch společně oslavili na závěrečné konferenci projektu, která se konala na konci března 2022.

 

Zdroj ilustrace: Wiki commons

Psychiatrická sekce České asociace sester uspořádala na začátku května setkání Evropské sekce psychiatrických sester Horatio. Do Prahy přijeli zástupci sekce ze čtrnácti evropských států, kteří sdíleli své zkušenosti a navzájem se informovali o situaci v péči o duševní zdraví ve svých zemích.

Část programu byla věnována tuzemské reformě péče o duševní zdraví, zahraniční hosté mohli navštívit nově vzniklá centra duševního zdraví i lůžková zařízení a seznámit se s reformou. Navíc si mohli promluvit s českými sestrami z praxe i s klienty. „Jsem ráda, že se služby pro duševně nemocné v ČR proměňují a nabízejí více možností podpory, včetně tolik potřebných komunitních služeb“, uvedla prezidentka Evropské asociace psychiatrických sester Nina Kilkku.

Pacientské organizace sdružují osoby se stejnou nebo podobnou diagnózou. Díky nim si nemocní navzájem pomáhají a společně prosazují svá práva. Celostátní pacientská organizace lidí s duševní nemocí vznikla před dvaceti lety, tehdy jako občanské sdružení Kolumbus. Na Ministerstvu vnitra byla zaregistrována 31. října 2001.

U vzniku sdružení stálo sedm statečných, šest lidí se zkušeností s duševní poruchou a jedna advokátka, od té doby se spolek rozrůstá každým rokem. Prvním ředitelem organizace byl Radek Prouza a jedním z pozdějších Jan Jaroš, který chod spolku výrazně ovlivnil. Současným ředitelem je Milan Jíša.

Fotogragie: web organizace Péče o duševní zdraví

Některé organizace se snaží šířit osvětu o problematice psychických potíží mezi studenty středních škol. Odborníci z východočeské Péče o duševní zdraví (PDZ) nedávno navštívili gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. „Studenti si například měli možnost vyzkoušet, jaké to je, když člověk slyší hlasy, a vyslechnout si příběh naší peer konzultantky Aničky,“ napsali pracovníci organizace, kteří se semináře účastnili.

Lidé z PDZ navštěvují i jiné školy. Ukazují studentům, jak podporují osoby, kterým do života vstoupilo duševní onemocnění. Informují, na koho se mohou posluchači obrátit, pokud oni sami, nebo někdo z jejich blízkých, potřebují psychickou podporu.

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS