Odborníci

Fotografie: Kosmas.cz

Lékař Martin Jarolímek již dlouhou dobu tvrdí, že schizofrenie je vyléčitelná. Se svým názorem je mezi českými psychiatry osamělý. Letos vyšla jeho kniha O nemoci, která se nazývá schizofrenie, ve které se nemoci věnuje na necelých stech stránkách.

Nová publikace doktora Jarolímka přináší podstatné informace nejen pacientům a jejich blízkým, ale také psychologům, psychiatrům a lidem ze sféry pomáhajících profesí, tedy například sociálním pracovníkům a ergoterapeutům. Uznávaný psychiatr v knize odpovídá na časté otázky, které se týkají schizofrenie. Také líčí příznaky nemoci a zabývá se různými aspekty léčby i běžného života s nemocí.

Zdroj: Wiki commons

Pracovníci Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) aktuálně zahajují dva výzkumy. V jednom chtějí zjistit, jak může být látka MDMA (lidově extáze) nápomocná při léčbě posttraumatické stresové poruchy. Ve druhém se zabývají využitím virtuální reality k léčbě strachu z výšek. Pro oba výzkumy hledají dobrovolníky.

Klinické výzkumy ve Spojených státech naznačují, že látka MDMA doplněná psychoterapií může být účinná při léčbě posttraumatické stresové poruchy, která vzniká na podkladě děsivé, často život ohrožující události, někdy se rozvíjí také u obětí sexuálního násilí. K příznakům poruchy patří noční můry, úzkosti, depresivní stavy, nekontrolovatelné myšlenky nebo vzpomínky na zmíněnou událost.

Univerzita Karlova (UK) v dubnu dokončila hodnocení tvůrčí vědecké práce svých fakult. Report vypracovalo sedm set zahraničních hodnotitelů. Hodnotící komise zkoumala i Národní ústav duševního zdraví, jeho práci pochválila. 

Je to poprvé, co se kterákoli česká univerzita pokusila z vlastní iniciativy o komplexní, kritické a maximálně nezávislé hodnocení své vědecké činnosti za pomoci mezinárodního panelu,“ napsali lidé z univerzity na svém webu.

Fotografie: Národní ústav duševního zdraví

Doktor Tomáš Petrásek se v Národním ústavu duševního zdraví zabývá poruchami nervové soustavy. Jedním z témat jeho zájmu je Alzheimerova nemoc. O této nemoci, například o jejím výzkumu, hovořil v rámci on-line přednášky, která se odehrála přes Facebook. Uskutečnila se 22. dubna.

"V přednášce se dozvíte, jak to vlastně bylo s objevem Alzheimerovy choroby, proč není tak docela Alzheimerova, a proč to možná ani není jedna choroba, proč představuje tak tíživý problém pro dnešní společnost, jak pokračuje úsilí o nalezení účinného léku. Podíváme se i na to, jakým způsobem můžeme tuto zákeřnou nemoc zkoumat v laboratoři, proč je to tak obtížné a kudy (možná) vede cesta k objasnění jejích doposud záhadných příčin,“ přiblížili vysílání pořadatelé.

Zdroj: Wikimedia Commons

Podle některých přístupů alternativní medicíny způsobuje nezdravý stav střevních bakterií duševní poruchy. Tuto hypotézu chce nyní zkoumat také Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Nabízí lidem, kteří prodělali první ataku psychózy (tedy zejména schizofrenii), honorovanou účast ve výzkumu.

Výzkumníci chtějí zodpovědět následující otázky: „Souvisí střevní bakterie (mikrobiota) s onemocněním schizofrenií? Ovlivňuje střevní mikrobiota průběh schizofrenie? Podílí se střevní mikrobiota na vzniku metabolického syndromu, který schizofrenii a její léčbu často doprovázi?

Fotografie: A2 Kulturní čtrnáctideník

Kulturní čtrnáctideník A2 pravidelně pořádá on-line diskuse na různá témata související s pandemií onemocnění covid - 19. V polovině dubna uspořádal setkání, na kterém se dvě odbornice na duševní zdraví zabývaly dopadem pandemie covidu na psychiku Čechů.

Zatímco ekonomické a politické dopady pandemie jsou od počátku v centru dění, její vliv na naše psychické zdraví zůstává i po roce spíše na druhé koleji veřejného zájmu. Přitom je dávno zřejmé, že jak psychické vypětí z pocitů ohrožení samotnou nemocí, existenční nejistotou, tak i život v lockdownech má na řadu z nás negativní dopady, které se s časem spíše stupňují,“ napsali pořadatelé.

Fotografie: https://pixabay.com

Ve středu 12. května se uskuteční on-line setkání s tématem péče o osoby se získaným postižením mozku, které připravuje obecně prospěšná společnost CEDR Pardubice. Odborníci se budou mimo jiné zabývat cévní mozkovou příhodou. „Těší nás zájem odborníků z celé Evropy a množství zajímavých témat, která nás čekají,“ napsali pořadatelé.

Na svém webu organizátoři představili program akce. Účastníky přivítají v devět hodin dopoledne tři osobnosti - Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, radní Pardubického kraje Jan Šotola a Jana Vítková z pardubického CEDRu.

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS