Odborníci

Zdroj fotografie: www.pixabay.com

Každá pátá žena zažije v těhotenství nebo brzy po porodu příznaky duševní nepohody, jako jsou úzkosti nebo deprese. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) vyvinuli ve spolupráci s pracovníky organizace Úsměv mámy aplikaci Kogito, která maminkám nabídne cestu z problémů, které je nejvíce trápí. Tvůrci Kogita představují svůj program slovy: „Kogito Vás naučí hledat a ovládnout negativní myšlenky, které roztáčejí spirálu úzkosti a smutku. Kdykoli a odkudkoli.

Doktor Antonín Šebela z NUDZ popsal, jak nová aplikace, která nemá v regionu střední a východní Evropy obdoby, funguje: „Po vyplnění dotazníků, na které dostane uživatelka ihned zpětnou vazbu, se jí otevře Cesta z úzkosti nebo Cesta z deprese. V této cestě, která má každá pět etap, prochází uživatelka metodami kognitivně-behaviorální terapie (KBT), procvičuje relaxace a také plní úkoly, aby mohla procházet od jednodušších metod k těm složitějším.
 

Fotografie: Wiki Commons

Výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) aktuálně hledají účastníky studie, která si klade za cíl porozumět odlišnostem v rozhodovacím procesu u jedinců trpících obsedantně-kompulzivní poruchou (OCD) a u zdravých dobrovolníků.

Lidé s OCD trpí nepříjemnými vtíravými myšlenkami a potřebou neustále opakovat některé činnosti. Například mohou mít obavy, jestli při odchodu z domova vypnuli všechny elektrické přístroje, jestli zamkli … . Schopnost flexibilního rozhodování bývá u osob s poruchou také omezena.

Národní ústav duševního zdraví se řed časem pustil do kampaně, která zappadá do jeho úsilí přibližovat veřejnosti problematiku duševního zdraví. Pracovníci ústavu připravili obsahově nabitý web na adrese https://www.opatruj.se/. Nyní chystají Letní školu pro učitele základních a středních škol. Ti se na ní naučí, jak kvalitně pečovat o duševní zdraví své i svých žáků.

Účastníci se dozvědí, jak se nejlépe adaptovat na prezenční výuku, jak předcházet duševním problémům nebo jak vést rozhovor s žákem, který jeví známky psychické nepohody,“ napsali organizátoři. Na akci zvou slovy: „Staňte se učitelem, který opatruje sebe i své žáky!“ 

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) má nového šéfa. Na začátku května oznámil odchod z funkce známý a uznávaný ředitel, profesor Cyril Höschl. Aby měl ústav nové vedení, vyhlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch otevřené výběrové řízení. Rozhodnutím výběrové komise se novým šéfem ústavu stal doktor Petr Winkler, který v NUDZ pracoval od roku 2015.

Podle doktora Winklera by měl ústav v budoucnu sehrát významnější roli v rámci reformy psychiatrické péče. „Nový ředitel by se měl primárně zaměřit na naplňování reformy péče o duševní zdraví, na metodickou a odbornou podporu celého reformního procesu, včetně evaluace probíhajících aktivit. Role Národního ústavu duševního zdraví je pro reformu péče o duševní zdraví zcela klíčová,“ vysvětlil ministr Vojtěch.

Fotografie: Pixabay.com

Pražská organizace Green Doors pomáhá lidem s duševní poruchou. V letošním roce navázal její tým spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, s místním forenzním multidisciplinárním týmem (FMT Bohnice), který pečuje o lidi s nařízeným ochranným léčením. Pracovníci Green Doors také rostou po odborné stránce.

FMT Bohnice je pilotním projektem, který vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče. Pro tým pracují lidé různých profesí: psychiatři, sexuologové, adiktologové, zdravotní sestry a psychologové. Forenzní tým doplňují sociální pracovníci z Green Doors. Společně pomáhají klientům při cestě do přirozeného života. Usilují o to, aby nedošlo k návratu k nezdravému jednání a aby se pacienti vyhnuli opětovné hospitalizaci. Klienti týmu mohou očekávat komplexní sociální i zdravotnické služby.

Fotografie: Kosmas.cz

Lékař Martin Jarolímek již dlouhou dobu tvrdí, že schizofrenie je vyléčitelná. Se svým názorem je mezi českými psychiatry osamělý. Letos vyšla jeho kniha O nemoci, která se nazývá schizofrenie, ve které se nemoci věnuje na necelých stech stránkách.

Nová publikace doktora Jarolímka přináší podstatné informace nejen pacientům a jejich blízkým, ale také psychologům, psychiatrům a lidem ze sféry pomáhajících profesí, tedy například sociálním pracovníkům a ergoterapeutům. Uznávaný psychiatr v knize odpovídá na časté otázky, které se týkají schizofrenie. Také líčí příznaky nemoci a zabývá se různými aspekty léčby i běžného života s nemocí.

Zdroj: Wiki commons

Pracovníci Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) aktuálně zahajují dva výzkumy. V jednom chtějí zjistit, jak může být látka MDMA (lidově extáze) nápomocná při léčbě posttraumatické stresové poruchy. Ve druhém se zabývají využitím virtuální reality k léčbě strachu z výšek. Pro oba výzkumy hledají dobrovolníky.

Klinické výzkumy ve Spojených státech naznačují, že látka MDMA doplněná psychoterapií může být účinná při léčbě posttraumatické stresové poruchy, která vzniká na podkladě děsivé, často život ohrožující události, někdy se rozvíjí také u obětí sexuálního násilí. K příznakům poruchy patří noční můry, úzkosti, depresivní stavy, nekontrolovatelné myšlenky nebo vzpomínky na zmíněnou událost.

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS