Fotografie: web organizace Péče o duševní zdraví

Napříč městy ve východních Čechách, v Královehradeckém a Pardubickém kraji, pečuje o lidi s duševní nemocí organizace Péče o duševní zdraví (PDZ). Svým klientům nabízí psychologickou podporu v různých podobách, například arteterapeutickou skupinu, která umožní klientům vyjádřit pocity, přání nebo myšlenky prostřednictvím výtvarné tvorby.

Tým odborníků PDZ ze střediska v Ústí nad Orlicí se rozrostl o psycholožku, která bude mimo jiné navštěvovat klienty doma. Tím se ústecká pobočka organizace přiblížila založení místního centra duševního zdraví. Všechna taková centra v republice mají být složena z odborníků různých profesí, měli by je tvořit sociální pracovníci, zdravotní sestry, psychiatři, psychologové a peer konzultanti.

Fotografie: Péče o duševní zdraví

 Nezisková organizace Péče o duševní zdraví (PDZ), která působí v Pardubickém a Královehradeckém kraji, trvale rozšiřuje nabídku služeb pro své klienty. Připravili pro ně trénink metakognitivních funkcí, aby zmírnili intenzitu zkreslování reality, které se dopouští osoby se schizofrenií. Trénink pomáhá lidem s bolavou duší vést plnohodnotný život.   

Během sezení se klienti učili, jak si uvědomit, že zkresleně hodnotí skutečnost. Hlavním cílem bylo, aby kriticky reflektovali, komentovali a změnili svůj současný přístup k řešení běžných problémů,“ vysvětlila psycholožka PDZ Mgr. Nikola Dymáčková, která trénink v chrudimském středisku organizace Péče o duševní zdraví vede.

Napsala redakce pražských Fokusovin, konkrétně Václav Jílek
Zdroj fotografie: Psychoterapie Fokus Praha

Z Fokusovin, pravidelníku spolku Fokus Praha, vybíráme zajímavý článek o psychoterapeutické stáži nejen studentů psychologie a příbuzných oborů, ale také pracovníků v oboru.  Článek napsal Václav Jílek, klinický psycholog centra pro duševní zdraví pro Prahu 6. Nejnovější sedmatřicáté číslo, ze kterého je tento článek, vyšlo v prosinci 2021. Najdete ho, společně s dalšími čísly, na adrese https://www.fokus-praha.cz/dokumenty/category/6-prazske-fokusoviny.

V Psychoterapii Fokus Praha si na přelomu srpna a září tohoto roku mohli studenti psychologie na jeden týden vyzkoušet, jaké to je docházet do psychoterapeutického stacionáře.

Zdroj fotografie: Wiki commons

Slovy „Nejste na to sami. Své zkušenosti s duševním onemocněním můžete nově sdílet s lidmi, kteří mají stejnou zkušenost jako Vy“ zvou pracovníci organizace Fokus Vysočina své klienty na kreativní svépomocnou skupinu. Již proběhly dvě informativní schůzky skupiny, kvůli covidové situaci však organizátoři posunuli začátek pravidelného setkávání na únor.

Nápad založit svépomocnou skupinu představila pracovníkům organizace klientka Lída a získala jejich podporu. Její svépomocná skupina nese název Na houpačce, Lída o ní řekla: „Procházím psychoterapií a hledám sama sebe. Svépomocnou skupinu jsem se rozhodla založit, protože právě toto mi ve FOKUSu chybělo. Chtěla jsem potkávat lidi, kteří zažívají to samé.“

Zdroj: web Fokusu Prahaobálka knihy Fenomén slyšení hlasů

Iniciativa Slyšení hlasů sdružuje lidi, kteří trpí zvukovými halucinacemi. Její zakládající člen, Brit Paul Baker, napsal knihu, která přináší komplexní vhled do problematiky. Nyní publikace vychází pod názvem Fenomén slyšení hlasů i v češtině.

Kniha se pokouší nepopisovat sluchové halucinace tak, jak na ně pohlíží tradiční psychiatrie, jako obvyklý příznak duševní nemoci. Nahlíží je v širším, sociálně - psychologickém kontextu. Cílem publikace je popsat takzvané hlasy prostřednictvím zkušeností lidí, kteří je slyší, a jejich pomocníků.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Fokus Praha dlouhodobě pečuje o lidi s bolavou duší, jedním typem poskytovaných služeb je psychoterapie. Organizace aktuálně nabízí zajímavou příležitost všem lidem, které tento obor zajímá, mimo jiné studentům psychologie, sociální práce a dalších příbuzných specializací. Díky týdenní stáži na konci léta mohou získat praktické zkušenosti s léčebným působením na psychiku.

Stáž je vhodná zejména pro ty, kteří chtějí své psychologické či jiné vzdělání doplnit praktickou zkušeností. Praxe také usnadní rozhodování těm, kteří uvažují, zda zvolit dráhu v oblasti psychologické péče o lidi s duševní nemocí.  Stáž nenahrazuje komplexní psychoterapeutický výcvik ani vlastní psychoterapii.

Iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví. Celkově tak přispívá k lepší kvalitě života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti. Iniciativa NA ROVINU je realizovaná v rámci projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR. Přečtěte si rozhovor s odborníky, kteří se v rámci iniciativy zaměřují na šíření osvěty v oblasti duševního zdraví pomocí on-line seminářů, takzvaných webinářů.

 

Jak dlouho již poskytujete webináře s tématem duševního zdraví?

ICh: S online semináři neboli webináři jsme začali někdy v listopadu minulého roku. Projekt vznikl v reakci na vývoj pandemie koronaviru, avšak nějaký čas nám trvalo upravit naše programy do online podoby a zároveň také vytvořit nové.

TB: Do podzimu 2020 jsme však naše programy poskytovali právě v rámci skupinových setkání naživo, a to již od roku 2018.

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS