Do 15. května 2021 se mohou lidé starší šestnácti let, kteří trpí chronickým duševním onemocněním, hlásit na očkování proti nemoci covid-19. Očkováni mohou být lidé s psychotickými poruchami, kteří trpí například paranoidní schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou, lidé s poruchami vývoje intelektu, osoby s poruchami autistického spektra a pacienti trpící demencí.

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS