Aktuality

Ilustrace: https://www.facebook.com/pece.o.dusevni.zdravi

Péče o duševní zdraví, východočeská organizace zaá na pomoc lidem s duševními obtížemi, v záři uspořádala jedinečné setkání. Zúčastnili se ho zástupci mnoha různých institucí, kteří společně debatovali o nedobrovolné hospitalizaci, se kterou se někdy potkávají osoby s duševní poruchou.

My v Péči o duševní zdraví chápeme nedobrovolnou hospitalizaci jako zásadní zásah do práv našich klientů. Přistupujeme k ní vždy až k jako naprosto krajnímu řešení, když selžou všechna jiná dialogická a respektující řešení, která služba a komunita v daném momentu nabízejí,“ napsali lidé z pořádající organizace, kteří akci uspořádali právě proto, aby zmírnili dopad hospitalizace na život člověka s duševním onemocněním.

Ilustrace: www.milostiveleto.cz

Až do konce listopadu probíhá druhé pokračování projektu Milostivé léto, v rámci kterého mohou dlužníci dosáhnout snížení části dluhu, kterému čelí v exekucích. Stát jim odpustí různé poplatky (penále, úroky), které navyšují původní dlužnou částku. Milostivé léto sice neodpustí celý dluh, i přesto se významně sníží obnos, který je nutné doplatit.

Odpustit je možné výhradně část dluhů u veřejných institucí a navíc i u některých bank, které se dobrovolně rozhodly k projektu připojit. Dluh může být odpuštěn pouze fyzickým osobám, které nejsou v insolvenčním řízení a u kterých byly exekuce zahájeny před 28. říjnem 2021. Exekuce musí být vyřizovány soudním exekutorem.

Ilustrace: SmartTalk

Můžeme být upřímní, nic nezatajovat ani nelhat, a přitom si zlepšit život. Znalost řeči těla nám může přinést výhody v pracovní i osobní oblasti. Více informací o těchto tématech se můžeme seznámit na dvou přednáškách, které bude v Brně pořádat organizace SmartTalk.

 

Radikální upřímnost

Lhaní, předstírání a zatajování v dlouhodobém horizontu udělá víc škod než užitku,“ řekl psycholog Sebastian James, jenž v Brně (v Univerzitním Kině Scala) ve středu 14. září přiblíží filozofii radikální upřímnosti. Tento koncept odmítá lži či překrucování skutečností, které nás v dlouhodobém horizontu vyčerpávají a ničí nám vztahy s druhými lidmi. Cílem radikální upřímnosti je autentická komunikace směrem k druhým. I když se přístup může zpočátku někomu jevit jako riskantní či nepatřičný, věci obvykle dopadnou mnohem lépe, než jsme očekávali.

Péče o duševní zdraví pravidelně pořádá semináře na témata, která souvisí s otázkami duševního zdraví. Letos v září se uskuteční devadesátý seminář, lektor se bude zabývat vlivem pohybu na zdravější a plnohodnotnější život lidí s duševním onemocněním. Přednášet bude supervizor a odborník na problematiku duševních obtíží Jan Drobný, který se nedávno podílel na organizaci fotbalového turnaje lidí s bolavou duší EASI cup.

Letošní lektor semináře PDZ je víceprezidentem evropské organizace ENALMH (active living for mental health – aktivní život pro duševní zdraví)  a také předsedou sportovního klubu SK pro Duševní Zdraví. Akci navštíví i další členové klubu, přednášet budou také peer lektoři Jan Botlík a Ilya Feofanov.

Zdroj fotografie: AVPO.cz

Východočeská organizace Péče o duševní zdraví se v červenci přidala ke třem desítkám organizací, které získaly značku spolehlivosti. O jejím přidělení rozhoduje nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti na základě výsledků důkladného hodnocení, které provádí nezávislí experti. Značku dostanou neziskové organizace, které se vyznačují kvalitou financování a dobrým vnitřním řízením.

Značka spolehlivosti má sloužit soukromým dárcům jako vodítko při rozhodování, kterou organizaci finančně či jinak podpořit. Certifikát, který je součástí etablovaného programu Česká kvalita, zaručí, že finanční podpora bude využita smysluplně a efektivně. Péče o duševní zdraví je jednou ze tří organizací, které se mohou značkou pochlubit od letošního července.

Zdroj ilustrace: Nakladatelství Portál

Letos v půli června vydalo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CMHCD) publikaci Můj blízký si vzal život (průvodce pro pozůstalé). Knihu napsali nizozemští autoři, kteří mají dlouhodobou zkušenost s podporou truchlících. Další novou knihu vydalo nakladatelství Portál. Je určena těm, kteří se vypořádávají se stigmatem duševní nemoci a bojují také s vlastní nedůvěrou vůči sobě. Jmenuje se Mám to o sobě říct? .

Kniha Mám to o sobě říct? o předsudcích vůči duševním poruchám je určena nejen lidem s bolavou duší, ale i jejich blízkým a profesionálům, kteří s nimi pracují. V českém vydání je doplněna pasážemi napsanými odborníky z iniciativy Na rovinu. Lidé z Na rovinu již dlouho bojují s předsudky vůči lidem s bolavou duší a mohli tak erudovaně popsat české prostředí.

Díky kampani Udělej krok mohou lidé s duševní poruchou uskutečnit svůj životní sen. Iniciativa Čistá duše každým rokem vybere čtyři lidi s psychickými potížemi a zájmem posunout se kupředu. Zorganizuje sbírku Udělej krok, ze získaných peněz pak všem čtyřem proplatí kurzy nebo jiné mezníky, které je posunou dál. Jedním ze čtyř vybraných pro letošní ročník je Otta. Maluje obrázky Prahy, ale chtěl by svůj talent rozvinout, aby jeho tvorba byla co nejkvalitnější, měla své nové fanoušky a dělala tak radost mnoha lidem. Kurz malby by ho stál necelých osm tisíc.

Otta vystudoval obchodní učiliště s maturitou, v oboru pracoval osm let. Následně absolvoval kurz pracovníka v sociálních službách a devět let pracoval v domově pro seniory. Nyní kvůli nemoci zvládá pracovat jen čtyři hodiny denně, a proto pracuje v chráněné výtvarné a knihařské dílně společnosti Prosaz, kde maluje obrázky současné Prahy.

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS