"Jak být lépe slyšen a vyslyšen" shrnuje doporučení jak komunikovat Vaše témata navenek, jak oslovovat cílové skupiny, jak zaujmout veřejnost, novináře- jak formulovat příběh, který zaujme. Na textu se podílela jedna zkušená zdravotnická novinářka a také expert na zdravotnické PR. V elektronické podobě najdete brožuru na odkazu:
http://www.pruvodcepacienta.cz/download/co-delame/timeline/web_brozura_prava-pacientu_61.pdf

Druhá brožura s názvem "Práva pacientů a jak se jich domoci" se tímto tématem zabývá ne zcela obvyklou formou. Vysvětluje rozdíly mezi tím, na co máme právo (ze zákona), co je spíše na dobré vůli a slušném vzájemném chování, a co je otázkou vzájemné komunikace při kontaktu pacienta se zdravotníky. Na brožuře se podílela Mgr. Šárka Slavíková z Amelie - odbornice na psycho-sociální poradenství pro pacienty.
Také tato brožura je elektronicky k dispozici na webu Průvodce pacienta:
http://www.pruvodcepacienta.cz/download/co-delame/timeline/brozura_po_kor-final_42.pdf

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS