Příběhy

Fotografie: Nadace Olgy Havlové

Nadace Olgy Havlové pravidelně oceňuje lidi, kteří i přes své zdravotní postižení pomáhají druhým. Letos je jedním z nominovaných Břetislav Košťál, který již dlouhou dobu pracuje na osvětě v oblasti duševního zdraví. Sám trpí už mnoho let psychickou poruchou, která není na první pohled viditelná, přestože dovede potrápit. Stal se důležitým představitelem peer hnutí v České republice. Lidé mohou pro pana Košťála hlasovat na webu zmíněné nadace do 24. května.

Břetislav Košťál během svého života přijal svou nemoc a začal o ní mluvit, například v rámci osvětového programu pro středoškoláky Blázníš? No a!. V roce 2004 stál u zrodu Studia 27, unikátního mediálního projektu, který sdružuje kreativní lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Přináší záznamy besed i rozhovory s odborníky z oblasti péče o duševní zdraví. Lidé z Břetislavova okolí o něm uvedli: „Snaží se inspirovat, pomáhat měnit životy lidí a neváhá přitom jít se svou vlastní kůží na trh. Nebojí se mluvit o stigmatech a předsudcích, které jsou s duševním onemocněním často spojené.

Cyril Höschl oznámil v první polovině dubna svůj odchod z pozice šéfa Národního ústavu duševního zdraví. Dle svých slov byl nejstarším ředitelem ve všech tuzemských institucích řízených Ministerstvem zdravotnictví. Svůj odchod plánoval již tři roky, „nikdy na to však dosud nedošlo, protože ministerstvo vždy našlo nějaký úkol či důvod, pro který se to odložilo,“ uvedl uznávaný odborník.

Lidé z Národního ústavu duševního zdraví se s ním rozloučili těmito slovy: “Celá velká rodina NUDZ děkuje svému řediteli a "otci zakladateli" v jedné osobě, který se zasloužil o vybudování NUDZ, prestižního neuropsychiatrického výzkumného zařízení. Dokázal spojovat lidi, vytvořit atmosféru sounáležitosti a sdílení hodnot tvůrčí a myšlenkové svobody a "vydolovat" z každého to nejlepší.

Napsala organizace Péče o duševní zdraví

Organizace Péče o duševní zdraví z východních Čech se věnuje péči o lidi, kteří trpí duševní nemocí. Její pracovníci publikovali na svém webu zajímavý příběh jednoho svého klienta.

Je listopad. Do PDZ volá psychiatr, se kterým dlouhodobě spolupracujeme: „Měl bych pro vás takový oříšek," žádá o pomoc s jeho pacientem, který má po městě nedobrou reputaci a se kterým všechny služby už odmítají spolupracovat. Psychiatr vidí za pacientovou nemocí, bezdomovectvím a drsným, vulgárním projevem však něco víc, co ostatní nevidí. S námi má psychiatr dobrou zkušenost, že se prý věcí nezalekneme. „Jasně. Zkusíme to tedy," zní naše odpověď.

Před třiceti lety byla v Praze založena první pobočka sdružení Fokus s cílem starat se o osoby s duševní nemocí v domácím prostředí. Od té doby se myšlenka komunitního typu péče šířila dál a stala se podstatnou součástí české psychiatrie. Organizace Fokus připravuje oslavy tohoto výročí.

Václav Hovorka je sociálním pracovníkem zaměřeným na péči o lidi s duševní nemocí. Album s autorskými písněmi pomohl vydat svému klientu Štěpánu Petrovi. Oba muži se seznámili v rámci aktivit organizace Péče o duševní zdraví. Její zaměstnanci krátce po Vánocích o novém CD napsali: „Kdybyste měli už dost vánočních koled a cukroví, pusťte si písně ze života našeho klienta Štěpána z alba BÁSNĚ Z PEŘÍ a pořádně si osolte volume!

Fokus Praha publikoval knihu ‚Svoboda především‘. Jedná se o zásadní příspěvek do diskuse zaměřené na hledání nejlepší podoby péče o lidi s duševní nemocí. Publikace přibližuje revoluční psychiatrický přístup, který se prosadil v italském Terstu, a srovnává jej s praxí v Nizozemsku, kde byla kniha poprvé vydaná. Holandská kniha je v českém vydání doplněna o kapitolu popisující komunitní péči u nás, kterou napsal bývalý dlouholetý ředitel pražského Fokusu Pavel Novák, aktuálně zapojený do české reformy psychiatrické péče.

Skupina F sdružuje umělce, kteří se potýkají s psychickou poruchou. Ti se již setkali s mnoha  předsudky, a proto se snaží podpořit destigmatizaci osob trpících duševní nemocí. K tomu mají pomoci rozmanité projekty, které organizace pořádá, jako jsou výstavy, přednášky a besedy. Spolek založila České galerie, což je sdružení výtvarných umělců.

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS