www.cspsychiatr.cz

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
www.psychiatrie.cz

Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace


Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS