Ilustrace: https://www.facebook.com/pece.o.dusevni.zdravi

Péče o duševní zdraví, východočeská organizace zaá na pomoc lidem s duševními obtížemi, v záři uspořádala jedinečné setkání. Zúčastnili se ho zástupci mnoha různých institucí, kteří společně debatovali o nedobrovolné hospitalizaci, se kterou se někdy potkávají osoby s duševní poruchou.

My v Péči o duševní zdraví chápeme nedobrovolnou hospitalizaci jako zásadní zásah do práv našich klientů. Přistupujeme k ní vždy až k jako naprosto krajnímu řešení, když selžou všechna jiná dialogická a respektující řešení, která služba a komunita v daném momentu nabízejí,“ napsali lidé z pořádající organizace, kteří akci uspořádali právě proto, aby zmírnili dopad hospitalizace na život člověka s duševním onemocněním.

Setkání se zúčastnili zástupci sociálního odboru, veřejní opatrovníci, člověk s vlastní zkušeností s psychickými potížemi, vedoucí Centra duševního zdraví, metodička multidisciplinarity při Ministerstvu zdravotnictví i další lidé… Cílem akce byl rozvoj vzájemné spolupráce v oblastech, které se tématem zabývají, ve východních Čechách. Účastníci se zabývali také tím, jak klientům účelněji pomoci.

Více informací https://www.facebook.com/pece.o.dusevni.zdravi.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS