Aktuality

Organizace Fokus Liberec se snaží podnikat tak, aby její zisky nebyly jen finanční, ale i sociální. Příznivci tuto aktivitu severočeského Fokusu mohou podpořit, a tím podpořit i pracovníky na chráněných pracovních místech. Jak můžete pomoci? 12. dubna otevřel Fokus Liberec výdejní okénko své kavárny v Liberci. Zájemci si v něm mohou koupit občerstvení a také si mohou objednat catering na různé společenské akce.

Zaměstnanci, které bolí duše, nabízejí ve výdejním okénku na rychlou cestu kávu do kelímku, čerstvé toasty a croissanty a dle denní nabídky pokaždé něco sladkého. Podnik má otevřeno každý všední den od 8:00 -15:00 hodin. Zákazníci si mohou koupit také ručně vyráběnou keramiku.

Ředitel organizace Fokus České Budějovice Tomáš Trajer a další členové jeho týmu napsali pozdrav příznivcům. Kromě hezkých Velikonoc jim popřáli také hodně zdraví. Ředitel Trajer v dopise uvedl: „Covid nás dost brzdí, takže se moc nového neděje. Jsem rád, že alespoň „v základu“ všechno funguje, běží.

Co lidé z organizace ještě uvedli?

Pořád se jim daří získávat dotace na svou činnost. Jihočeský Fokus tak bude i nadále pokračovat v provozu svých služeb, mezi které patří chráněné bydlení, sociální rehabilitace nebo sociálně terapeutické dílny. Budou ale letos hospodařit s trochu nižším rozpočtem, než původně plánovali.

Dobročinný bazar je pravidelná akce ve východních Čechách, díky které získají autoři prospěšných projektů finance na svou činnost. Pořádá ji Církev bratrská v Náchodě. Letos měla akce již podruhé jiný charakter než obvykle. Pořadatelé sbírali potraviny a další potřebné věci, které věnovali lidem v hmotné nouzi, například těm, které bolí duše. Na projektu se podílela také Potravinová banka z Hradce Králové.

Doba covidová nepříznivě doléhá na finanční situaci mnoha lidí, naše klienty nevyjímaje,“ napsali na svém webu lidé z organizace Péče o duševní zdraví (PDZ), kteří zajistili distribuci části získaných potravin. „V PDZ jsme se s klienty, kteří se ocitli v hmotné nouzi, předem domluvili, jaké potraviny a věci by potřebovali. Informace jsme předali týmu Dobročinného bazaru, který pomoc dovezl, zkompletoval a rozdělil do balíků podle potřebnosti zájemců. My jsme pomoc vyzvedli a předali klientům, kteří neskrývali radost,“ uvedli lidé z PDZ.

Komunitní tým Kladno, který je společným pracovištěm organizací Fokus Praha a Baobab, připravuje setkávání pro lidi, kteří mají ve svém blízkém okolí osoby s duševním onemocněním. Účastnit se mohou rodiče, prarodiče, partneři, sourozenci a všichni další blízcí osob s bolavou duší.

Účastníci mohou sdílet své zkušeností související s péčí o duševní zdraví blízké osoby, získají bezpečný prostor pro sdílení životních starostí i radostí spojených se životem s člověkem, jenž má psychické potíže. Také si poskytnou vzájemnou podporu v nelehkých životních situacích. Mohou si promluvit s odborníky na psychiatrii a sociální rehabilitaci.

Ostravská organizace Spirála chce otevřít nové prostory, ve kterých budou odborníci různých specializací nabízet veřejnosti pomoc, skupinovou terapii i workshopy. Spirála tak reaguje na dopady koronaviru, který vede ke stále častějším psychickým problémům u lidí, kteří by za běžných okolností odbornou pomoc zřejmě vůbec nepotřebovali. Na podporu projektu a realizaci plánu otevřela Spirála sbírku na portálu darujme.cz.

Vnímáme, že situace není dobrá a řada psychických problémů se u lidí teprve projeví. Podle průzkumů Národního ústavu pro duševní zdraví důsledky sociální izolace těžce dopadají zejména na mladé lidi. Depresivní stavy přepadají i ty, kteří dosud byli bez problémů,“ uvedla Eva Krestová, ředitelka organizace Spirála Ostrava. 

16. března slavili sociální pracovníci svůj svátek. Ten se každým rokem slaví vždy třetí úterý v březnu již od roku 1983, kdy byl poprvé oficiálně vyhlášen Mezinárodní federací sociálních pracovníků. „Tento den upozorňuje na smysl sociální práce jako profese a na její celospolečenský význam,“ uvedli lidé z organizace Fokus Vysočina a dodali: „Právě v současné složité době je dobré si připomenout, jak je taková práce v mnoha oblastech důležitá.

Po dlouhé době jsme měli příležitost setkat se s kolegy z ostatních organizací a institucí na jednom místě, a to díky metodickým online setkáním pořádaným Královéhradeckým krajem,“ uvedli lidé z organizace Péče o duševní zdraví na své Facebookové stránce.

Všechna témata online setkání byla pro sociální pracovníky aktuální a zajímavá – zabývali se reformou péče o duševní zdraví, rozvojem dostupnosti a kvality sociálních služeb, zlepšením kvality systému péče o duševní zdraví a lidskými právy osob s duševním onemocněním.

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS