Aktuality

Klienti Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné v Opavě, které patří pod místní Charitu, pravidelně získávají darem zásoby potravin a úklidových prostředků od občanů nedalekých vesnic Služovice a Vrbka. Letos se dobročinná sbírka ve zmíněných obcích uskutečnila již podeváté. Sbírku pravidelně pořádá občanské sdružení Služovice a Vrbka ve spolupráci se zdejší radnicí a jejímu konání nezabránilo ani vyhlášení nouzového stavu.

Členové občanského sdružení Služovice a Vrbka postupují velmi profesionálně. Nejprve si od vedoucí Chráněného a podporovaného bydlení Kateřiny Víchové nechají vypracovat seznam potřebných potravin a úklidových či hygienických potřeb. Jednotlivé komodity pak rozepíší na lístky a rozdají občanům, aby byl sortiment darovaných komodit co nejrozmanitější.

Lidé mohou podpořit neziskové organizace prostřednictvím webového portálu Givt.cz – pokud zaevidují na webu své nákupy ve spolupracujících e-shopech, získají sociální služby a podobná sdružení malou částku z každé utracené sumy. Službu již nějakou dobu využívá opavská organizace Anima Viva, pražský Fokus nebo celorepublikový spolek Kolumbus. Aktuálně se k nim připojil i Fokus z jihočeského Písku.

Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc a Pomocník vás vždy upozorní na možnost přispět tam, kde je to možné,“ napsali pracovníci organizace Fokus Písek. Lidé zaujatí projektem Givt si mohou stáhnout aplikaci, která jim při každé návštěvě zúčastněných e-shopů připomene, že nákupem mohou podpořit svou oblíbenou neziskovku.

Východočeská organizace Péče o duševní zdraví již třicet let pořádá semináře o různých souvislostech péče o duševní zdraví. Na konec letošního května chystá již osmaosmdesátý seminář, který se bude zabývat využitím neurovědy v psychoterapii. Účastníci semináře se dozví zajímavé poznatky o fungování lidského mozku. „Nové poznatky neurověd poskytují zajímavé teoretické zakotvení pro psychologii, psychiatrii i psychoterapii,“ napsali organizátoři.

Neurovědy dokáží vysvětlit efekt a mechanismus psychoterapeutické změny, a to napříč různými psychologickými směry, poskytují tak psychoterapii významnou inspiraci. Součástí přednášky bude vysvětlení, jaké mozkové struktury a funkce se podílejí na průběhu a výsledku psychoterapie, na utváření vztahu mezi terapeutem a klientem. Součástí semináře bude také workshop, při kterém se budou účastníci věnovat neurovědným poznatkům o vedení rozhovorů.

Obrázek: Wikimedia Commons

Pacienti, kteří trpí vážnou duševní poruchou, jsou také významně ohroženi nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový koronavirus. Situace je u nich podobná jako u lidí s jinými nemocemi, které ve spojení s covidem člověka vážně ohrožují vysokým rizikem hospitalizace a úmrtnosti. Proto by měli podle Psychiatrické společnosti být prioritní skupinou pro očkování proti koronaviru.

Osoby s duševní nemocí jsou více ohroženi koronavirem z důvodu podávané medikace, horšího tělesného zdraví a nezdravého životního stylu. Někteří trpí obezitou nebo kouří. „Případné negativní postoje pacientů proti očkování je vhodné ovlivňovat prostřednictvím zdravotnických pracovníků,“ uvedli lidé ze společnosti spolu s tím, že uvedené očkování je podle klinických studií vysoce účinné a bezpečné. U některých pacientů je ovšem třeba dbát zvýšené opatrnosti, jak uvedla Česká společnost alergologie a klinické imunologie.

Obrázek: Wikimedia Commons

Poruchy příjmu potravy jsou spojeny s mnoha předsudky. Destigmatizovat problematiku měl za úkol týden povědomí o těchto poruchách, který se konal na začátku března. Lidé z organizace Na rovinu se chtěli ke kampani připojit, a proto na svém Facebooku publikovali medailonek spisovatelky, která si uvedenými problémy sama prošla.

Sára Báchorová je mladou autorkou, která se i přes svoji diagnózu, nebo snad právě díky ní, snaží pomáhat ostatním, kteří by se mohli ocitnout v podobné situaci. Její kniha An(n)a pojednává o autorčině boji s anorexií a bulimií a nabízí tak autentický náhled na poruchy příjmu potravy,“ napsali lidé z iniciativy Na rovinu, která usiluje o komplexní osvětu v oblasti duševního zdraví.

Café na půl cesty je tréninková kavárna pro lidi s duševní nemocí. Běžně to v ní žije pestrým kulturním programem. Kvůli pandemii COVID ale museli kulturu výrazně omezit, a proto nyní hledají umělce, kteří dokáží využít okna, terasu, střechu podniku či nedaleký park pro umělecké účely. „Může se jednat o výstavu na okna, celodenní uměleckou instalaci, happening, ...“ uvedli lidé z kavárny.

Iniciativa Život za zdí natáčí videa na téma duševního zdraví, která publikuje na kanále Youtube. Její tvůrci aktuálně nabídli seminář dvou odbornic s názvem „Jak zvládat úzkost a obavy.“ Téma je v rámci současné pandemické situace vysoce aktuální. Seminář byl živě přenášen 8. března, později jeho tvůrci zpřístupnili záznam.

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS