Péče o duševní zdraví pravidelně pořádá semináře na témata, která souvisí s otázkami duševního zdraví. Letos v září se uskuteční devadesátý seminář, lektor se bude zabývat vlivem pohybu na zdravější a plnohodnotnější život lidí s duševním onemocněním. Přednášet bude supervizor a odborník na problematiku duševních obtíží Jan Drobný, který se nedávno podílel na organizaci fotbalového turnaje lidí s bolavou duší EASI cup.

Letošní lektor semináře PDZ je víceprezidentem evropské organizace ENALMH (active living for mental health – aktivní život pro duševní zdraví)  a také předsedou sportovního klubu SK pro Duševní Zdraví. Akci navštíví i další členové klubu, přednášet budou také peer lektoři Jan Botlík a Ilya Feofanov.

Seminář je určen profesionálům v oblasti péče o duševní zdraví a také všem ostatním, které zajímá propojení mezi pohybovými aktivitami a duševním zdravím. “Je koncipován tak, aby poskytl veškeré informace o pozitivních účincích fyzických aktivit pro lidi s vážným duševním onemocněním,“ uvedli organizátoři. Lektor Drobný uvedl, že se chce zabývat také tématem, jak motivovat lidi s duševním onemocněním k pohybovým aktivitám. Přiblíží své chápání bariér, které takovým osobám brání ve sportování a jiném pohybu.

Seminář proběhne již tradičně v Divadle D29 v Pardubicích. Tentokrát 16. září od devíti hodin dopoledne. Následovat bude odpolední workshop.

Lidé s duševním onemocněním umírají v důsledku sedavého způsobu života o šestnáct až dvacet let dříve než běžná populace. Pohyb jim proto může pomoci výrazně prodloužit délku života.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS