Ilustrace: www.milostiveleto.cz

Až do konce listopadu probíhá druhé pokračování projektu Milostivé léto, v rámci kterého mohou dlužníci dosáhnout snížení části dluhu, kterému čelí v exekucích. Stát jim odpustí různé poplatky (penále, úroky), které navyšují původní dlužnou částku. Milostivé léto sice neodpustí celý dluh, i přesto se významně sníží obnos, který je nutné doplatit.

Odpustit je možné výhradně část dluhů u veřejných institucí a navíc i u některých bank, které se dobrovolně rozhodly k projektu připojit. Dluh může být odpuštěn pouze fyzickým osobám, které nejsou v insolvenčním řízení a u kterých byly exekuce zahájeny před 28. říjnem 2021. Exekuce musí být vyřizovány soudním exekutorem.

Člověk, který chce využít pomoci při oddlužení, musí tuto informaci sdělit svému exekutorovi mailem nebo doporučeným dopisem, ve kterém poprosí o sdělení výše dosud nesplacené jistiny. V období do konce listopadu je třeba zaplatit zbývající dlužnou částku a poplatek ve výši kolem 1800 korun. Peníze je třeba poslat na číslo účtu, které sdělí exekutor.

Projekt také umožní zaměstnavatelům ušetřit na administraci a papírování v mzdových účtárnách. 

Více informací www.milostiveleto.cz .

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS