Lidé, kteří si sami prošli duševní poruchou a naučili se i přes nemoc žít kvalitním životem, v poslední době začínají mnohem častěji přednášet na Vysokých školách v České republice. Již rok probíhá projekt výuky nových peer lektorů na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) v rámci Katedry sociální práce. Peer lektory zapojila do své výuky také Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.

V České republice byla pozice peer lektora poprvé zavedena Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví (CMHCD). První peer lektoři byli vyškoleni v roce 2013/2014 v rámci projektu „Zapojení uživatelů péče do vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví,“ vyškoleno bylo prvních deset lektorů.

Na VŠPJ je výuka s peer lektory součástí povinného předmětu Základy psychiatrie a psychopatologie v rámci studia oboru Zdravotně sociální pracovník. Studenti jsou z přednášek peer lektorů nadšení, protože o problémech v oblasti duševního zdraví otevřeně vypráví někdo, kdo je zažil na vlastní kůži. „Výuka s peer lektory nám dává smysl, je to praktický způsob destigmatizace,“ uvedli lidé z jihlavské Vysoké školy.

V západní Evropě jsou ve využívání peerů mnohdy dál než u nás. Například ve Velké Británii je tento inovativní přístup ve vzdělávání budoucích sociálních pracovníků povinný.

 

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS