Fotografie: Pixabay.com

Letos v dubnu oslavila opavská pomáhající organizace ANIMA VIVA z.s. výročí dvaceti let od svého založení, vznikla 29. dubna 2002. U zrodu spolku stáli blízcí osob s duševním onemocněním, zejména rodiče a pečovatelé. Od roku 2003 nabízí spolek sociální poradenství. Jeho sociální poradna zpočátku fungovala v podkrovní místnosti oddělení číslo třináct psychiatrické léčebny v Opavě, dnes se nachází v areálu Franciscanea (bývalý klášter), kde mají snadný přístup k pomocné ruce pacienti Psychiatrické nemocnice a Slezské nemocnice v Opavě a navíc i klienti přilehlých psychiatrických ambulancí. Poradna spolupracuje také s nedalekým Centrem duševního zdraví na Olomoucké ulici. Sociální poradna ANIMA VIVA je od svého prvopočátku jedinou poradnou na území Opavy, která se úzce zaměřuje na potřeby osob s duševním onemocněním. Jak se poradně daří jsem se ptal vedoucí Petry Tesařové a jejích dvou sympatických kolegyň - sociálních pracovnic Evy a Gabky.

Jak pečlivě vybíráte pracovnice (pracovníky) poradny? Musí mít komplexní přehled v celé problematice, které se věnujete, nebo se každá orientuje na něco jiného?

(Petra): Průběh výběrového řízení při hledání nového sociálního pracovníka máme jasně popsaný v našich personálních standardech. Osobního pohovoru se zájemci se účastním obvykle já a paní ředitelka. Zájemkyně o pozici sociální pracovnice (samozřejmě také zájemci) musí splňovat zákonné podmínky vzdělání sociálního pracovníka. Při pohovoru zájemce testujeme, jestli se orientuje v naší problematice a nakolik zná cílovou skupinu, na kterou se zaměřujeme. Jedná se předně o dluhovou oblast včetně institutu oddlužení, protože jsme akreditovanou osobou oprávněnou podávat insolvenční návrhy. Dále se uchazeč nebo uchazečka o pozici musí orientovat v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Součástí výběrového řízení je kromě osobního pohovoru také písemný test k ověření odborných předpokladů a znalostí. Samozřejmě, že se všechny neustále vzděláváme a to nejen proto, že nám to ukládá zákon o sociálních službách, ale předně proto, abychom dokázaly adekvátně a správně poradit a podpořili tak naše klienty. Praxe a zkušenosti jsou k nezaplacení stejně jako empatie, komunikační schopnosti a také umění správně klientům naslouchat. Ne každý uchazeč se hodí na práci poradenského pracovníka.

 

Spolupracujete i s jinými odborníky než jsou sociální pracovnice, jako jsou například psychologové, zdravotní sestry, psychiatři apod.?

(Gabka): Ano, je to v praxi naší služby nezbytné. Kromě lékařů, psychiatrických sester a psychologů spolupracujeme také s právničkou, s peer pracovníky a sociálními pracovníky spolupracujících sociálních, případně sociálně – zdravotních, organizací.

 

Jaké problémy lidí s bolavou duší řešíte nejčastěji?

(Petra): Zkraje letošního roku jsem uzavírala statistiky za rok 2021, takže se Vám pokusím vyjmenovat všechny oblasti podpory, které jsme v uplynulém období poskytovaly. Takže, i díky covidu, to bylo odborné psychologické poradenství a individuální podpůrná psychoterapie zajištěná externími kolegyněmi, sociálně-právní poradenství, řešení rodinné a finanční situace včetně dluhové problematiky, poradenství v rámci problematiky právní způsobilosti či nemoci samotné, pomoc s problematikou sociálních dávek a důchodů, podpora při hledání práce, v rámci pracovní rehabilitace nebo při hledání bydlení a také pomoc při řešení vztahových problémů. Paleta nepříznivých sociálních situací našich klientů je pestrá a jednotlivé oblasti podpory spolu kolikrát úzce souvisí. Takže se dá říct, že mnohokrát postupně rozplétáme „gordické uzly“, což je náročné na energii, na znalosti sociálního pracovníka … a v neposlední řadě také na čas. (lehký úsměv a souhlasné pokývnutí všech sociálních pracovnic).

 

Spolupracujete s dalšími institucemi, které sídlí ve Vašem okolí, jako je psychiatrická nemocnice, ambulance, centrum duševního zdraví, … ? Mám na mysli, jestli své klienty nějak navazujete na další služby ...

(Eva): Ano, spolupracujeme se všemi institucemi, které jste jmenoval, tedy s PN Opava, CDZ Opava, psychiatrickými a psychologickými ambulancemi. Ze sociálních služeb na území Opavy pak nejvíce spolupracujeme s Elim Opava, Fokus Opava, Charita Opava, Ekipa a Eurotopia. V nedaleké Ostravě je to pak Poradna při finanční tísni, Spirála, Mens Sana, Asociace Trigon, Charita sv. Alexandra. Takzvanou multidisciplinární spolupráci ve prospěch klienta považujeme za klíčovou. V podstatě komunikujeme a navazujeme klienty na organizace, které se věnují péči o duševní zdraví v rámci celého Moravskoslezského kraje, a kromě toho také v jiných regionech. Jedná se o instituce v přilehlých územích Olomouckého nebo Zlínského kraje, například na Jesenicku to je Zahrada 2000, rovněž spolupracujeme s psycholožkou z VKCI Vsetín o.p.s.

 

Jací lidé se na Vás častěji obracejí? Ti, kteří sami psychicky trpí, nebo jejich blízcí? Dá se určit nějaký poměr?

(Petra): Naši klientelu tvoří v devadesáti procentech lidé s duševním onemocněním a lidé v krizi. Rodiče, pečovatelé a další blízké osoby tvoří zbývajících deset procent.

 

Máte jako sociální pracovnice pocit, že jste úspěšné? Například mne konkrétně napadá, jestli se Vám daří pomáhat klientům při hledání pracovních míst ... ?

(Děvčata se po sobě s úsměvem podívají, odpovídá Petra): Ano, nejsme sice zvyklé samy sebe chválit, ale ve většině oblastí jako je dluhová problematika, sociální zabezpečení, zprostředkování psychologické či právní pomoci v oblasti občanskoprávních i mezilidských vztahů, jsme hodně soběstačné. Co se týká oblasti hledání pracovních míst a bydlení, je to obvykle běh na delší trať a je mnohdy nutné tento cíl více rozkouskovat a zapojit více pomáhajících organizací, např. služby následné péče, chráněná bydlení, sociální a pracovní rehabilitaci, přípravu na práci či směrování klienta na chráněný trh práce, kde je větší šance na udržení pracovního místa vzhledem k zdravotním omezením. Jsme, myslím si, dobrý tým, včetně našich externích spolupracovnic, a vždy, když se nám povede vyřešit zakázku klienta, máme z toho všechny upřímnou radost. Přiznávám, že je to kolikrát hodně náročné, o to víc se ta naše radost násobí. (Gabka s Evou souhlasně přikyvují).

Děkuji Vám za rozhovor a ať se Vám daří! P.S.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS