Fotografie: Wiki commons

Housing First!, v češtině Bydlení především!, je názvem progresivního přístupu v oblasti sociálního bydlení. Pomáhá (nejen) lidem s duševním onemocněním, kteří jsou ohroženi bezdomovectvím. Pomalu se uplatňuje v zahraničí i u nás. Do povědomí českých odborníků se ho snaží prosadit organizace Fokus Praha, která na konec letošního roku připravuje kurz o využití konceptu v rámci klasického chráněného bydlení. Počet posluchačů je omezený.

V čem spočívá zmíněný koncept? Jak vyplývá z názvu, sociální pracovníci usilují při péči o klienty, aby bylo dodržováno jejich základní lidské právo na bydlení. Teprve poté s uživateli služby pracují dále, nabízí aktivní podporu bez donucení. Kladou důraz na kvalitu života klientů, pomáhají jim dosáhnout zdraví, spokojenosti a plnohodnotného zapojení do společnosti. Bydlení především! pomáhá uživatelům získat kontrolu nad vlastním životem, aby si sami mohli určovat další priority pro rozvoj své osobnosti. Podpora klientů ze strany sociálních služeb je v rámci Bydlení především! individuální, pomáhá jim rozvíjet vlastní silné stránky.

Pražský Fokus organizuje seminář, na kterém se sympatizanti Housing first! dozví, jak přístup uplatňovat při péči o osoby s duševním onemocněním. Zjistí, jak kreativně řešit krizové situace úzce spojené s tématem bydlení, jak oslovovat sousedy, jak s nimi komunikovat ve vyhrocených situacích, jak pracovat s dalšími institucemi tvořícími podpůrnou síť klienta, například se státní správou apod. Získají informace o tom, jak klienta podporovat při podávání žádostí, při prvních krocích v novém bydlení. Dozví se, jaké postupy uplatňovat při vytváření podpůrné sítě klienta.

Pracovníci Fokusu Praha uvedli na svých webových stránkách: „lektoři jsou současní pracovníci týmu, který má na starosti chráněné bydlení a mají dlouholeté zkušenosti se zabydlováním lidí s duševním onemocněním v chráněném bydlení a nově i v sociálních bytech. Lektoři prošli kurzem pořádaným pracovníky HVO Querido Discus (Holandsko) a čerpají zkušenosti ze zahraničních stáží z Holandska a Finska, kde je tato metoda léty prověřena.

Housing first je koncept, který vyvinul lékař Sam Tsemberis v New Yorku na začátku devadesátých let. Jeho následovníci se snaží pomoci lidem bez domova, kteří propadávají sítí sociálních služeb a mají špatný zdravotní stav včetně vážných duševních onemocnění, případně jsou závislí na návykových látkách. Přístup pomáhá lidem, kteří potřebují velkou míru podpory ze strany sociálních pracovníků, aby si udrželi bydlení.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS