Zdroj fotografie: http://www.pdz.cz

Východočeský spolek Péče o duševní zdraví trvale rozšiřuje své služby poskytované lidem s duševní nemocí, v posledních letech vybudoval tři Centra duševního zdraví (CDZ). V nových službách našlo uplatnění několik zdravotních i sociálních pracovníků. V Chrudimi funguje CDZ již rok, v Pardubicích bylo centrum otevřeno na začátku roku 2019. Pardubické CDZ bylo letos na podzim rozšířeno o novou službu – denní centrum, kde mohou klienti smysluplně trávit čas.

O chrudimském CDZ pracovníci organizace napsali: „Zájem o služby CDZ roste, podařilo se nám navázat dobrou spolupráci také s okolními obcemi a úřady.“ Ve službě probíhá například trénink metakognitivních funkcí, který pomáhá klientům uvědomit si chyby ve vlastním vnímání a myšlení a naučit se s nimi pracovat. Tyto i mnohé další aktivity mohou klienti kdykoli navštívit a přidat se do skupin podle svého zájmu.

V rámci budování jednotlivých CDZ musela Péče o duševní zdraví rekonstruovat některé místnosti, týká se to například centra v Pardubicích. Tam byly práce dokončeny letos v létě, na konci září představili pracovníci nové prostory v rámci Dne otevřených dveří. O rekonstrukci uvedli: „V rámci rekonstrukce bylo v Centru duševního zdraví Pardubice vybudováno nejen nové zázemí a kanceláře pro zaměstnance, konzultační místnosti a ordinace pro schůzky s klienty, ale také tzv. denní centrum, kam mohou klienti PDZ volně přijít, trávit zde volný čas, setkávat se s ostatními a v případě života bez domova se třeba i umýt a vyprat si.

V místnosti denního centra probíhají v pracovních dnech různé skupinové aktivity, například dramaterapeutická skupina. „V tzv. divadílně se kromě divadelních metod soustředíme na psychiku účastníků. V rámci reflexí diskutujeme o svých pocitech, které se dostavily při jednotlivých aktivitách,“ uvedl psycholog organizace Filip Škrdlík.

Pracovníci Centra duševního zdraví v Chrudimi přiblížili příběh jednoho svého klienta: „Jedním z klientů, kterým jsme pomohli na cestě zotavení se z duševní nemoci je pan Marek. Život mu kromě psychózy komplikuje také závislost. V minulosti byl několikrát hospitalizován, po propuštění však přestal brát léky a přerušil ambulantní léčbu u psychiatra. Výsledkem spolupráce s CDZ je, že Marek užívá léky, které mu pomáhají zvládat psychózu a zůstává v pravidelném kontaktu s pracovníky a psychiatričkou CDZ. Do pomoci byla zapojena také Markova rodina. Marek díky podpoře CDZ posílil svoji samostatnost a zvládá povinnosti běžného života.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS