Zdroj fotofrafie: Wikimedia commons

Green doors již dlouho poskytuje lidem s psychickými potížemi sociální služby, díky kterým mohou najít práci. Nově nesou tyto služby název „Cesta do práce“. Pracovníci změnili jméno po desíti letech, mimo jiné proto, aby bylo jednodušší na zapamatování.

Podobně jako se vypravujeme na cestu do práce z domu, kdy si potřebujeme vzít boty, bundu, svačinu, tak my pomáháme nejen v procesu hledání zaměstnání, ale pomáháme lidem se zkušeností s duševním onemocněním celkově se připravit na cestu k práci, aby například zvládli pohovor či zaučování a práci si udrželi,“ napsali pracovníci organizace Green doors.

Lidé z organizace pomáhají lidem po prodělané nemocí, aby si našli stálý pracovní poměr v chráněných podmínkách, v případě potřeby tréninkové zaměstnání. Poskytují několik různých služeb, které přinášejí řešení šité přímo na míru lidem s psychickou poruchou.

Konzultant Green Doors bezplatně poskytne podporu podle potřeb klientů. Má za úkol jim pomoci, aby práci získali a udrželi si ji. Spolu se svými kolegy pomáhá při sepsání životopisu, povede nácvik pohovoru, poskytuje také podporu při jednání se zaměstnavatelem nebo asistenci při zapracování na novém místě.

V rámci kariérového poradenství pomáhají sociální pracovníci klientům se zmapováním silných stránek, umožní jim ověřit si vlastní schopnosti a dovednosti užitečné při práci. V rámci poradenství objeví lidé s duševní nemocí vhodné strategie pro zvládání stresu, zjistí, co je motivuje k výkonu práce a nabízíme jim i další možnosti.

Klienti organizace mohou docházet také na podpůrnou skupinu pro lidi s duševní nemocí, na kterou jsou pozváni slovy: „Povídejte si, sdílejte své zkušenosti, poslechněte si, jak podobné situace prožívají ostatní a co jim pomáhá. Inspirujte se navzájem.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS