Obrázek: Wikimedia Commons

Pacienti, kteří trpí vážnou duševní poruchou, jsou také významně ohroženi nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový koronavirus. Situace je u nich podobná jako u lidí s jinými nemocemi, které ve spojení s covidem člověka vážně ohrožují vysokým rizikem hospitalizace a úmrtnosti. Proto by měli podle Psychiatrické společnosti být prioritní skupinou pro očkování proti koronaviru.

Osoby s duševní nemocí jsou více ohroženi koronavirem z důvodu podávané medikace, horšího tělesného zdraví a nezdravého životního stylu. Někteří trpí obezitou nebo kouří. „Případné negativní postoje pacientů proti očkování je vhodné ovlivňovat prostřednictvím zdravotnických pracovníků,“ uvedli lidé ze společnosti spolu s tím, že uvedené očkování je podle klinických studií vysoce účinné a bezpečné. U některých pacientů je ovšem třeba dbát zvýšené opatrnosti, jak uvedla Česká společnost alergologie a klinické imunologie.

Vždy je nutné zhodnotit klinický stav pacienta individuálně. Obecně je očkování indikované v případech, kdy potenciální rizika onemocnění COVID-19 převáží nad možnými nežádoucími účinky očkování proti SARS-COV-2,“ uvedli psychiatři ze zmíněné instituce.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS