Klienti Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné v Opavě, které patří pod místní Charitu, pravidelně získávají darem zásoby potravin a úklidových prostředků od občanů nedalekých vesnic Služovice a Vrbka. Letos se dobročinná sbírka ve zmíněných obcích uskutečnila již podeváté. Sbírku pravidelně pořádá občanské sdružení Služovice a Vrbka ve spolupráci se zdejší radnicí a jejímu konání nezabránilo ani vyhlášení nouzového stavu.

Členové občanského sdružení Služovice a Vrbka postupují velmi profesionálně. Nejprve si od vedoucí Chráněného a podporovaného bydlení Kateřiny Víchové nechají vypracovat seznam potřebných potravin a úklidových či hygienických potřeb. Jednotlivé komodity pak rozepíší na lístky a rozdají občanům, aby byl sortiment darovaných komodit co nejrozmanitější.

Potraviny s dlouhou trvanlivostí vždy uskladníme a postupně celý rok rozdáváme těm klientům, kteří musí vyjít jen z životního minima a velmi často již koncem měsíce skutečně nemají peníze ani na malý nákup,“ říká Kateřina Víchová. „Zásoby z loňské sbírky už docházejí, takže za nové potraviny a sanitu budeme skutečně velmi vděční,“ dodává s poděkováním organizátorům sbírky i všem lidem, kteří přispěli.

Klienti opavského Chráněného bydlení pro duševně nemocné jsou z důvodu svého hendikepu často v nedobré finanční situaci a rok trvající koronakrize jejich problémy citelně prohloubila.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS