Odborníci na psychologickou problematiku jsou připraveni na dálku a zdarma pomoci lidem, kteří těžko snášejí současnou situaci. Zájemci o tuto službu si mohou vybrat z několika stovek poradců na webu https://www.delamcomuzu.cz.

S nabídkou konzultace se přihlásili odborníci rozmanitých profesí. Mezi konzultanty jsou psychologové, psychiatři, sociální pracovníci, terapeuti, duchovní a pedagogové. Cílem této aktivity je nabídnout zdravotnickým pracovníkům v první linii i běžné populaci psychologickou podporu v náročné době a snížit dopady současné krize na naši společnost v co nejvyšší míře.

Projekt vznikl ve spolupráci s Českou asociací pro psychoterapii. Veřejnost může projekt podpořit, lidé mohou věnovat finanční příspěvek na účet  2007606063/0800. Prostředky budou použity na pokrytí bezprostředních nákladů spojených s vývojem a provozem platformy, případný nadbytek bude po ukončení krize věnován charitě.

Autoři webu uvádějí, že v případě závažných psychických problémů je lepší ozvat se na Linku psychické pomoci, která je non-stop a zdarma. Její číslo je 116 123. Webový portál Dělámcomůžu.cz je ideální pro osoby, které si s někým hlavně potřebují promluvit. V takovém případě si v databázi mohou vybrat poradce a domluvit se s ním na způsobu a frekvenci spolupráce.

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS