Fotografie: www.charitafm.cz

Jsem novým pracovníkem Charity Frýdek-Místek. Zvládl jsem svou duševní nemoc, a proto můžu jako peer konzultant pomáhat lidem s podobnými zkušenostmi. V článku, který původně vyšel na webu www.charitafm.cz, jsem popsal svou novou roli.

Jmenuji se Petr Salamon, první ataku duševní nemoci jsem zažil ve třiadvaceti letech v roce 2010. Později se má nemoc projevila jednou za dva roky. Následně jsem se naučil starat o vlastní duševní zdraví, a proto teď počítám už šestý rok bez ataky. Také se mi daří žít smysluplným, naplněným a kvalitním životem i přes překážky, které mi nemoc klade. Jinými slovy jsem dosáhl takzvaného zotavení. I proto jsem se mohl stát peer konzultantem v Charitě Frýdek-Místek.

V této roli můžu díky svým zkušenostem pomáhat lidem s podobnými potížemi. Chci být inspirací, podporou a motivací klientů Charity. Můžu jim přinést naději, že je možné dosáhnout výrazného zlepšení psychického stavu. Budu pomáhat klientům, aby objevili své silné stránky a zdroje, díky kterým si udrží stabilní psychický stav. Zaměřím se také na aktivizaci dlouhodobých pacientů a jejich zapojení do běžné společnosti. Budu vyprávět inspirativní příběh o životě s duševní nemocí a o zotavení.

Smyslem práce peer konzultanta je pomáhat klientům na cestě k zotavení, aby dosáhli výrazného zlepšení kvality života. Na počátku by měli mít naději, že je taková cesta možná. Jedním z dalších kroků je přijetí těžkého osudu a nemoci spolu s pozitivním myšlením při pohledu do budoucna. Mým úkolem nejsou hotová řešení, záleží na klientech, aby činili nezávislá rozhodnutí a sami přijali odpovědnost za svůj psychický stav.

Pro lidi na cestě k zotavení je nemoc jen jednou částí života. Mají i jiné role, mohou být například rodiči, kamarády, fanoušky. Dlouhou dobu se někteří odborníci z oblasti duševního zdraví zaměřovali jen na problémy související s duševní nemocí. Nezajímalo je, že lidé s psychickými potížemi jsou také něčím jiným než jen diagnózou, například že jsou dobří ve sportu, že vystudovali školu, že jsou dobrými rodiči. V současné době, v rámci reformy psychiatrické péče, se odborníci z různých oblastí snaží situaci změnit.

Budu působit v Denním centru Maják i ve středisku ZOOM. V Majáku budu pracovat s větším kolektivem, budu se podílet na programu a aktivizačních činnostech, poskytovat klientům individuální konzultace, koordinovat svépomocné skupiny. V rámci služby ZOOM budu jezdit za klienty do jejich domácího prostředí, budu s nimi pracovat i v zázemí střediska. Mohu se stát jejich inspirací i průvodcem při zotavení se z jejich duševního onemocnění.

Při jednání s kolegyněmi v obou službách se zaměřím na to, abych reprezentoval pohled a názory klientů. Také se budu podílet na osvětě a destigmatizaci oblasti duševního zdraví. Pomůžu klientům s tím pozitivním v jejich životě, podpořím je při hledání cesty k smysluplnému a naplněnému životu.

Jsem fanouškem neziskového sektoru, proto jsem rád, že jsem našel práci právě v Charitě. Kromě sociální péče mne zajímají lidská práva, ekologie, nezávislá média a také hudba či jiná kultura. Mám různé dobrovolnické zkušenosti, pracuji pro webový portál www.produsevnizdravi.cz.

Copyright © 2023 - Spolek KOLUMBUS