Několik zajímavých projektů se uskutečnilo v rámci spolupráce českých odborníků na duševní zdraví a jejich moldavských kolegů. Specialisté z Moldavska na začátku října navštívili Českou republiku a seznámili se s našimi sociálními službami, čeští odborníci jim také sdělili informace o probíhající transformaci péče o pacienty s psychiatrickou diagnózou.

Spolupráci specialistů z obou zemí zastřešuje české Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, které se snaží zkvalitnit péči o duševně nemocné a mentálně handicapované u nás i v Moldavsku. Jednotlivé projekty finančně podporuje Česká rozvojová agentura. Čeští odborníci se v Moldavsku soustředí například na podporu transformačního procesu a na zlepšování kvality komunitních služeb, v některých regionech se snaží, aby široká veřejnost měla lepší povědomí o životě s duševní nemocí. Moldavskou stranu v projektu reprezentuje organizace People in Need Moldava.

České centrum aktuálně hledá ve východoevropské zemi deset lidí se zkušeností s duševním onemocněním, kteří budou ochotní sdílet informace o svých psychických potížích. Lidé z organizace je plánují vyškolit, aby mohli pracovat na osvětě v oblasti duševního zdraví. Budou se účastnit destigmatizačních debat pro veřejnost a workshopů na moldavských školách.

Zástupci obou zemí se navzájem navštěvují, Moldavští odborníci navštívili Česko na začátku října. Informace ohledně probíhající transformace sociálních služeb jim předali zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří návštěvníky rovněž seznámili s příslušnými zákony i národními strategickými dokumenty a akčními plány.

Velmi zajímavá byla pro Moldavany návštěva Domova na hradě Rychmburk, ve kterém žijí osoby s chronickým duševním onemocněním. Domov se nyní proměňuje z ústavní pobytové služby v malé zařízení komunitního typu. Návštěvníci z Moldavska diskutovali s pracovníky zařízení a pohovořili také s klienty.

Přínosné pro stážisty bylo rovněž setkání s peer poradcem, lektorem a novinářem Michalem Kašparem. Pohovořil o tom, jak seznamuje veřejnost a státní činitele s informacemi z oblasti duševního zdraví a o svém působení ve sdružení Studio 27, které je zaměřeno na natáčení videorozhovorů o zmíněné problematice.

Češi Moldavsko také navštěvují a pomáhají s rozvojem tamních sociálních služeb. Ve druhé půli listopadu navštívili ústav pro mentálně handicapované a psychicky nemocné na severu země v Badiceni. Tady chtějí pomoci se zkvalitněním péče o tamní klienty. Podporují také chráněné bydlení v Cocieri, na hranici se separatistickou Podněsterskou republikou, ve kterém žije devět lidí, a na jaře se počítá s otevřením dalšího domu.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS