Tým vědců z Národního ústavu duševního zdraví aktuálně zkoumá zkušenosti a postoje těch Čechů, kteří užívají lehké drogy. Výzkum se zaměřuje na uživatele konopí, LSD, psychedelik a méně obvyklých sloučenin. Počet jejich konzumentů se u nás odhaduje až na stovky tisíc.

Psychedelika v současné době zažívají renesanci vědeckého zájmu, odborníci zkoumají možnosti jejich využití při léčbě duševních nemocí jako jsou deprese, úzkosti či závislosti. Klinické studie ukazují, že v kontrolovaném prostředí mohou být psychedelika i lehké drogy poměrně bezpečné, jejich užívání bez odborného dohledu ale může vést k panickým či úzkostným stavům, k nespavosti či k přetrvávajícím poruchám vnímání.

Některým rizikům lehkých drog „je přitom možné předcházet a případné obtíže úspěšně řešit s pomocí odborníků. V současnosti se ale uživatelé v České republice mnohdy nemají kam obrátit,“ říká hlavní osobnost výzkumného týmu, psycholožka Rita Kočárová. Vědci chtějí vytvořit návrh systému podpůrných služeb, který zohlední to, co uživatelé lehkých drog podle analýzy reálně potřebují. Cílem výzkumu je kromě upřesnění podoby odborné péče také vytvoření metod poradenství pro tyto osoby.

Výzkum probíhá od listopadu 2019 do konce ledna letošního roku. Jeho cílem je rovněž zjistit, jaké jsou důvody k užívání těchto látek, jaká konkrétní rizika se s nimi pojí a jaké jsou sociodemografické charakteristiky jejich uživatelů. Veřejnost se dozví výsledky průzkumu na webové stránce https://www.psychedelickyvyzkum.cz/

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS