Fotografie: A2 Kulturní čtrnáctideník

Kulturní čtrnáctideník A2 pravidelně pořádá on-line diskuse na různá témata související s pandemií onemocnění covid - 19. V polovině dubna uspořádal setkání, na kterém se dvě odbornice na duševní zdraví zabývaly dopadem pandemie covidu na psychiku Čechů.

Zatímco ekonomické a politické dopady pandemie jsou od počátku v centru dění, její vliv na naše psychické zdraví zůstává i po roce spíše na druhé koleji veřejného zájmu. Přitom je dávno zřejmé, že jak psychické vypětí z pocitů ohrožení samotnou nemocí, existenční nejistotou, tak i život v lockdownech má na řadu z nás negativní dopady, které se s časem spíše stupňují,“ napsali pořadatelé.

Debaty se účastnily Slavomíra Pukanová, která se jako pracovnice Národního ústavu duševního zdraví zabývá destigmatizačními aktivitami, a psycholožka Barbora Krčmářová. Diskusi moderoval redaktor magazínu A2 Matěj Metelec.

Účastníci si kladli tyto otázky: „Mluví se dost o méně viditelných dopadech pandemie? Vážíme si díky ní více péče, nebo naopak na ni spíše zapomínáme? Kolik za poslední rok přibylo lidí, kteří trpí nějakou psychickou poruchou, a kolik z nich má šanci dostat se k potřebné péči? Zvýšila karanténa výskyt domácího násilí? A stoupne kvůli covidu počet rozvodů?“

Záznam z diskuse je dostupný na Facebooku.

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS