Interaktivní pořad zaměřený na prevenci nejčastějších psychických poruch nabízí středním školám  náchodská pobočka organizace Péče o duševní zdraví (PDZ). Díky jejím přednáškám mohou středoškoláci získat základní informace o problematice duševního zdraví.

Je důležité seznámit s nejčastějšími duševními nemocemi právě dospívající, protože „mladí dospělí jsou nejohroženější skupinou v prvních projevech duševní nemoci. Proto je důležité jim předávat informace o nemocech a možnostech léčby. Aby zvládli případně včas rozpoznat první příznaky nemoci a věděli, kde mohou najít pomoc. Nebo byli připraveni pomoci blízkému člověku,“ uvedla sociální pracovnice organizace Hana Hejzlarová.

První školou, kterou lidé z PDZ se vzdělávacím programem navštívili, byla Střední škola propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Studenti se seznámili s příznaky i příčinami nejčastějších psychických poruch, dozvěděli se také, jak probíhá léčba. Lektoři se zabývali i takovými problémy jako je sebepoškozování nebo porucha příjmu potravy.

Byli jsme povzbuzeni zájmem studentů, a to nejen v době vyučování, ale i na internátu školy v době volného času studentů. Bylo znát, že je téma zajímá, někteří popisovali osobní zkušenost s psychickými problémy, zkušenosti ze svého okolí, doptávali se na hranici mezi běžným smutkem a depresí, kdy a kde vyhledat odborníka a tak podobně,“ řekla vedoucí náchodského střediska Péče o duševní zdraví Lucie Kudrnáčová, která byla jednou z lektorek.

Pracovníci organizace obohatili výuku základů společenských věd i na náchodském gymnáziu, konkrétně v osmém ročníku. Hlavním tématem besedy byla paranoidní schizofrenie. Přednášející byli opět spokojeni se zájmem studentů, gymnazisté se aktivně doptávali, jedna z posluchaček projevila zájem o nabízenou stáž. Organizátoři s vedením školy jednají o pokračování preventivního programu i v roce 2020.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS