Národní ústav duševního zdraví  spouští v rámci reformy psychiatrické péče projekt Vizdom. V jeho rámci budou vytvořeny tři týmy včasné intervence, které budou pečovat o lidi v okamžiku, kdy se u nich teprve začíná rozvíjet duševní nemoc. „Včasná pomoc se podle mnoha studií a zahraničních zkušeností ukazuje jako nejúčinnější a nákladově nejefektivnější,“ říká odborný garant projektu Petr Winkler z NUDZ. Týmy by měly vzniknout v Praze 8, v Plzni a v okrese Blansko.

Nová služba cílí především na lidi, kteří se potýkají s psychickými problémy nově a neví si s nimi rady. Například problémy se spánkem a soustředěním, slyšení hlasů nebo náhlé změny nálady se někdy mohou rozvinout v závažnější psychotické onemocnění. „Jedinečné je i to, že se program zaměřuje také na vyhledání osob, které jsou v riziku rozvoje závažného duševního onemocnění. Týmy jsou proto v kontaktu s profesionály – praktickými lékaři a učiteli, kteří mohou pomoci zachytit osoby v riziku rozvoje  a nabídnout jim pomoc,“ vysvětluje Mgr. Lucie Kondrátová z Národního ústavu duševního zdraví.

Tato služba bude zdarma a bude dostupná ihned. Lidé tedy nemusí čekat na volné termíny ambulantních psychiatrů. Přihlásit se do projektu je pro ohrožené osoby ve zmíněných regionech velice snadné. Na webových stránkách www.vizdom.cz naleznou kontakt na příslušný tým a domluví si setkání – to může klidně proběhnout u žadatele doma nebo například v kavárně.  Na tomto webu je k dispozici také anonymní on-line test, s jehož pomocí mohou zájemci zjistit, zda u nich nehrozí propuknutí vážné duševní nemoci.

Služby včasné intervence jsou součástí projektu reformy psychiatrické péče, která by se nově měla přesunout z psychiatrických nemocnic do přirozeného prostředí klientů. Hlavní léčba by měla probíhat v Centrech duševního zdraví, kam by nemocní každý den docházeli, a nemuseli by proto být na delší dobu zavření v léčebnách. „Zaměření týmů včasné intervence na prevenci a podporu před vypuknutím nemoci a v jejích raných fázích služby Center duševního zdraví vhodně doplňuje. Do budoucna by proto týmy včasných intervencí měly vznikat i v dalších regionech,“ uzavírá doktor Winkler.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS