Místní starosta oficiálně zahájil provoz Centra duševního zdraví v Klatovech. Národní ústav duševního zdraví chce studovat souvislost střevní mikrobioty a schizofrenie, jedná se o slibnou oblast ve výzkumu duševních nemocí. Ústav také dosáhl významného úspěchu, stal se partnerskou institucí Světové zdravotnické organizace. Iniciativa Na rovinu nabízí několik on-line konferencí na téma duševního zdraví pro různé cílové skupiny.

Centrum duševního zdraví v Klatovech bylo slavnostně otevřeno

Centrum duševního zdraví (CDZ) Klatovy funguje od 1. ledna letošního roku. 16. února ho navštívil starosta Klatov, aby oficiálně přestřihl pásku u vstupu a tím centrum poprvé slavnostně otevřel. Proč poprvé? „Vzhledem k nepříznivé situaci okolo koronaviru jsme se rozhodli, že budeme mít slavnostních otevření více. Těšíme se třeba na paní hejtmanku, která též přislíbila zájem CDZ otevřít", uvedli lidé z centra. Středisko poskytuje služby ve svých prostorách a pomáhá pacientům také v jejich domácím prostředí. Pro centrum pracuje multidisciplinární tým složený z psychiatra, psychologa i několika zdravotních sester a sociálních pracovníků. Centrum má veškeré zázemí na adrese Pod nemocnicí 789 v budově bývalé polikliniky, kde dlouhodobě provozuje své služby organizace Ledovec, která je jedním ze dvou hlavních tvůrců Klatovského CDZ.

 

Ve všech střediscích organizace Péče o duševní zdraví již působí peeři

Organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) má ve východních Čechách několik středisek, ve kterých pomáhá lidem s duševní nemocí. „Ve... střediscích denně vidíme obrovský přínos peer konzultantů, a to nejen pro naše klienty ale i tým pracovníků samotný...“ napsali lidé z PDZ. Poslední středisko organizace, kde peer chyběl, bylo v Náchodě. Od února mají pracovníka se zkušeností s duševní nemocí už i tam. Zakotvení peer konzultantů do systému péče o duševní zdraví je jedním z cílů národního akčního plánu v oblasti péče o  duševní zdraví pro léta 2020 až 2030.

 

Zahrada 2000 nabízí pětiletý kurz Otevřeného dialogu

Zahrada 2000 se v rámci své péče o lidi s duševní nemocí zabývá také Otevřeným dialogem. Jedná se o multidisciplinární metodu původem z Finska, která do péče o duševní zdraví klientů zahrnuje také práci s jejich sociální sítí. Organizace nově nabízí komplexní program v délce pěti let, který účastníky s metodou dopodrobna seznámí. „Otevřený dialog je inovativní, dynamicky se rozvíjející terapeutický směr navazující na tradici rodinné a systemické terapie, obohacený o koncepty dialogismu a mindfulness,“ napsali lidé ze Zahrady 2000 na svém webu. Výcvik je připraven pro pracovníky center duševního zdraví, členy multidisciplinárních týmů zdravotních i sociálních služeb, pro ambulantní psychology, psychiatry a psychoterapeuty, pro sociální i komunitní pracovníky a peer konzultanty. Předpokladem je, aby účastníci měli zájem na sobě pracovat psychoterapeuticky. Více informací naleznou zájemci na webu zmíněné organizace.

 

Národní ústav duševního zdraví nabízí placenou účast ve studii ‚Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi‘

Lidé, kteří prodělali teprve první ataku psychózy a zdraví dobrovolníci se mohou zúčastnit výzkumu Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ), který se mimo jiné zabývá vlivem střevní mikrobioty na mozkové funkce. Autoři výzkumu chtějí zjistit, zda střevní bakterie souvisí se schizofrenií. Kladou si také otázku: „Podílí se střevní mikrobiota na vzniku metabolického syndromu, který schizofrenii a její léčbu často doprovází?“ Více informací naleznou zájemci na webu ústavu.

Národní ústav duševního zdraví dosáhl významného mezinárodního úspěchu. Jeho výzkumný institut Sociální psychiatrie byl v únoru ustanoven jako spolupracující centrum Světové zdravotnické organizace (WHO) pro výzkum veřejného duševního zdraví a rozvoj služeb v této oblasti. „Řadíme se tak do prestižní sítě více než 800 spolupracujících center po celém světě, která pomáhají formulovat, implementovat a hodnotit programy WHO na mezinárodní úrovni,“ uvedli lidé z NÚDZ. Ústav v této nové roli pomůže například s reformou psychiatrické péče v dalších zemích Evropy a také v Asii.

 

Organizace Green doors zahájila finanční sbírku, která pomůže více lidem najednou

Green doors je nezisková organizace, která v rámci svého dceřiného sociálního podniku Mlsná kavka nabízí práci lidem s duševní nemocí. Nabízí pracovní uplatnění při přípravě jídla. V únoru se společnost rozhodla zrealizovat svůj nápad, který pomůže několika cílovým skupinám najednou. Příznivci a široká veřejnost mohou přes sbírkový portál www.donio.cz věnovat menší či větší obnos na výrobu baget pro osoby bez domova. Tréninková restaurace pak bude mít jistou zakázku při přípravě zmíněných baget na několik dní dopředu. Díky tomu zajistí práci svým zaměstnancům, které bolí duše. Občerstvení donesou pracovníci Armády spásy těm nejohroženějším lidem bez střechy nad hlavou.
Do kuchyně Mlsné kavky se vrátí lidé se zkušeností s duševním onemocněním, kteří díky vám mohou mít smysluplnou náplň dne, důvod vstát ráno z postele, něco tvořit a prožít více méně normální“ den,“ uvedli lidé ze sociálního podniku na internetu. „V balíčku je domácí pečená bageta se semínky a sojovými BBQ řízečky, která zasytí dospělého člověka a nechybí v ní bílkoviny. Navíc je tam banánový Flapjack, který se hodí například na snídani druhý den. Banán dodá proteiny a ovesné vločky zasytí,“ napsali kuchaři.

 

Iniciativa Na rovinu přináší knížku s příběhy duševního onemocnění

Lidé z iniciativy Na rovinu představili na Facebooku novou brožuru, uvedli ji slovy: „Duševní onemocnění se v našich životech může objevit, aniž bychom si předtím kdy představili, že nás podobná situace potká. V naší nové brožuře „Příběhy naděje“ vypráví dvanáct lidí o svém životě s různými psychiatrickými diagnózami: schizofrenie, deprese, bipolární porucha, panická porucha či ADHD.“ Příběhy, se kterými se čtenáři seznámí, nejsou o beznaději. Naopak svědčí o procesu zotavení, který mnohdy otevírá zcela nové životní obzory. „Věříme, že odvaha, s níž autoři své příběhy sdílí, může dodat naději mnoha dalším lidem s podobnou zkušeností na jejich vlastní cestě k zotavení,“ uvedli lidé z iniciativy. Brožura je k dispozici na webu Narovinu.net.

Malá knížka není jedinou aktivitou, za kterou stojí lidé z Na rovinu. Na svých webových stránkách informují o několika odborných akcích. Některé proběhnou v první půli března, jiné později. Iniciativa nabízí například seminář určený pro pracovníky sociálních služeb o nestigmatizujícím přístupu k lidem s duševní nemocí. Lidé z iniciativy myslí i na praktické lékaře, kteří mohou díky jinému kurzu zjistit více informací o své roli při péči o člověka s duševním onemocněním.
Sebezkušenostní seminář, který se uskuteční 15. března na internetu, je zaměřený na vlastní duševní zdraví rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním. Programem bude provázet klinický psycholog PhDr. Václav Jílek. Rodinní příslušníci osob s duševní nemocí se mohou díky kurzu seznámit s relaxačními a dechovými technikami a cestami, jak se účinně starat o vlastní duševní pohodu. „V aktivní roli vystoupí peer lektorka, matka syna, který se léta potýká s duševním onemocněním. Přiblíží své osobní zkušenosti a nastíní, jak si účinně a efektivně nastavit své vlastní hranice pomoci i jak nastavit hranice svému blízkému v zátěžových situacích a náročné komunikaci,“ napsali organizátoři.

Ondřejov nabízí několik psychoterapeutických programů

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov otevírá denní stacionář pro lidi se závislostí na návykových látkách. Terapeutický program začne 6. dubna a bude trvat šest týdnů. Je určen klientům, pro které je ústavní léčba předčasná, či pro klienty po ústavní léčbě, kterým usnadňuje přechod do běžného života a do doléčování. Stacionář nabízí pomoc, poradenství a léčbu lidem ohroženým závislostí především na alkoholu, lécích, hazardní hře a sázení.

Sanatorium v Ondřejově nabízí také psychoterapeutickou skupinu Máta určenou lidem s psychotickým onemocněním, kteří hledají podporu pro zlepšení svého fungování v každodenním životě. Lidé ze sanatoria chtějí svým klientům umožnit návrat k práci, ke studiu, zlepšit jejich komunikaci a mezilidský život. Setkání se konají každou středu od desíti hodin.

 

Fokus Praha otevírá docházkovou skupinu určenou klientům se zkušeností s duševním onemocněním

Zebra má volná místa, na tu se vejdete!“ zvou lidé z organizace Fokus Praha na docházkovou skupinu pro lidi, které bolí duše. „Její označení Zebra souvisí s přechodem pro chodce, s možností jít dál,“ dodali. Setkávání je určeno lidem, kteří se po prožité fázi nemoci chtějí vracet do aktivnějšího života. Navzájem se podpoří v bezpečném prostoru pod vedením terapeutů. Účastníci se budou potkávat jednou týdně, v úterky od desíti hodin. Skupina je otevřená a organizátoři budou postupně dobírat nové klienty. Zájemci mohou napsat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS